DNT og DNT Ung etterlyser en mer naturvennlig fornybarsatsing

Publisert

KRONIKK av Johanne Grue Reiten, leder i DNT Ung

Som leder i DNT Ung kjenner jeg meg ikke igjen i bildet Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom, gir av DNT. DNT er ikke motstandere av vindkraft.

DNT jobber for et bærekraftig samfunn og støtter selvfølgelig satsingen på fornybar energi, men samtidig er vi svært bekymret for den samlede negative effekten på det som er igjen av villmarkspreget natur. DNT ung støtter derfor DNTs innsats for å hindre massive inngrep i naturen.

I likhet med Natur og Ungdom kjemper vi imot inngrep i sårbar natur og viktige friluftsområder. Vi er også for en fornybar satsning, men mener vi må balansere virkemidlene bedre, og legge mer vekt på andre fornybare energiformer. Utbedring av eksisterende vannkraftanlegg og vurdering av vindkraftanlegg til havs bør ses på i mye større grad enn i dag. Vi trenger en storstilt satsing på energieffektivisering og -sparing, som har et stort potensial til å redusere klimautslipp uten å beslaglegge nye naturområder.

Det er allerede gitt konsesjon til over 100 vindkraftanlegg, før NVE nå legger frem resultatene fra Nasjonal ramme for landbasert vindkraft. Mange steder i Norge er det allerede gjort store inngrep, det gjør at den lokale motstanden mot nye arealkrevende inngrep som vindkraft på land blir svært stor.

Vi mener også at Nasjonal ramme i utgangspunktet var et fornuftig grep, men Miljødirektoratet har sagt at det er et mangelfullt kunnskapsgrunnlag som legges til grunn for vurderingene, og vi mener at man går alt for fort frem. Vi ønsker det i mye større grad må tas hensyn til verdifulle natur- og turområder i planlegging av vindkraftanlegg til lands. Å bygge ned naturen for å anskaffe fornybar energi må være det største av de grønne paradoks.

Naturen er sårbar, og det er vårt ansvar å ta vare på den. Vi må stå sammen for å skape en grønnere fremtid, og vi vil gjerne invitere oss selv til en prat med Natur og Ungdom om hvordan vi kan få til akkurat det.

Johanne Grue Reiten

Leder, DNT ung

Les mer: