Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- Dette er et skritt i veldig riktig retning

DNT er veldig glade for at Nasjonal ramme for vindkraft droppes selv om det fortsatt jobbes videre med vindkraft på land.

Publisert

Dag Terje Solvang fra Den norske turistforening (DNT) var invitert til NVE's konferanse Energidagene som blir arrangert på Fornebu torsdag og fredag denne uken. Der fikk han det som han og medlemmene mener er en veldig god nyhet da olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg på sitt innledningsforedrag fortalte at regjeringen velger å droppe nasjonal ramme for vindkraft.

enerWE fikk en prat med Solvang før han holdt sitt foredrag, og han var godt fornøyd.

- Dette er et skritt i veldig riktig retning, sier Solvang til enerWE.

Det mener han selv om det også innebærer at regjeringen og olje- og energidepartementet jobber videre med å utforme politikken for videre utbygging av vindkraft på land.

- De fortsetter arbeidet med å skape ny politikk. Vindkraft på land har fått en timeout frem til ny politikk er på plass, sier Solvang.

Han påpeker at DNT har etterspurt et bedre konsesjonsregime der det tas mer hensyn til naturen, og at det nå blir lettere å få påvirket dette arbeidet i tiden fremover.

Ikke bare nei nei

På sitt foredrag foran 500 deltagere fra kraftbransjen, hvorav mange også jobber med vindkraft, var han også tydelig på at DNT ikke er en bastant motstander av all vindkraft på land.

- Selv vi vet at energi kommer til å kreve natur. Herved er det sagt, sier Solvang.

Han gjorde det også klart at DNT ikke er prinsippielle motstandere av all vindkraft på land.

- DNT er ikke imot vindkraft på land. Ikke ta oss i hartkorn med de som bare sier nei nei, sier Solvang.

DNT er ikke imot vindkraft på land. Ikke ta oss i hartkorn med de som bare sier nei nei

Dag Terje Klarp SOlvang

Det han og foreningen er opptatt av, er at det må tas mer hensyn til naturen når konsesjonssøknadene skal vurderes.

- Vi kan ikke redde klimaet med å ødelegge norsk natur, sier Solvang.

Positiv til havvind

DNT har hele veien argumentert for at det er bedre å satse mer på havvind. Der er kostnadene fortsatt høyere enn på land, og det vil ta litt tid før spesielt flytende havvind blir økonomisk lønnsomt uten subsidier, men det pågår nå en høring om å åpne to eller 3 felt til havvind.

- Det er vi positive til, sier Solvang.

Han påpeker at det fortsatt vil være konfliktområder og problemer som må røykes ut gjennom en innsamling av et godt kunnskapsgrunnlag, og en god medvirkningsprosess.

På spørsmål om DNT har noen formening om det er bedre med flytende havvind langt ute til havs eller bunnfast havvind nært land, har han ikke et endelig svar.

- Det er noe med det å kunne se enhver kraftutbygging for seg. Det finnes ikke en kraftutbygging i Norge som ikke har en eller annen form for naturødeleggelse, sier Solvang.

I sitt foredrag fremhevet han DNT's høring til Nasjonal ramme, og den er han så stolt av at han like gjerne påsto at den var høringens beste. enerWE spurte derfor om DNT også kommer til å levere høringsuttalelse til havvindhøringen som har frist 1. november.

- Det har vi ikke tatt stilling til ennå. Det er godt mulig at vi skal, sier Solvang.