DNT motarbeider fornybar energi

Publisert

En interessekonflikt.

Den Norske Turistforeningen krever en midlertidig stans i nye tildelinger av vindkraftkonsesjoner.

Det melder DNT i en pressemelding. Resolusjonen ble vedtatt under organisasjonens landsmøte i Harstad. DNT krever at det etableres en ny praksis som tar hensyn til natur- og friluftsliv når vindkraftkonsesjoner blir tildelt.

DNT mener det er problematisk at konsesjonstildelingene i dag skjer uten offentlig debatt hvor størrelsesorden av utbyggingen, samt konsekvenser for natur, miljø, friluftsliv og reiseliv har blitt synliggjort.

Resolusjonen til Turistforeningen kommer to dager etter at Statkraft droppet en rekke vindkraftprosjekter i Trøndelag, samt to prosjekter i Sverige. Lønnsomhet, hvor manglende subsidier som havmøller, blir brukt som argument for å stanse prosjektene.