Framgangen fortsetter for DNO

Publisert

Med nok et positivt kvartalsresultat i år, setter oljeselskapet DNO i verk omfattende leteboring i Irak.

Selskapet økte driftsinntektene med 6,4 millioner dollar til 61,2 millioner i andre kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultatet ble solide 16,2 millioner dollar, en kraftig forbedring fra et underskudd på 23,3 millioner andre kvartal i fjor.

Selskapet varsler nå at de setter i verk et omfattende leteboringsprosjekt på Tawke-feltet i den kurdiske regionen i Irak. Totalt skal fem brønner bores i løpet av andre halvår.

Selskapet produserte i gjennomsnitt 122.000 fat oljeekvivalenter per dag i andre kvartal, en økning på 27 prosent fra andre kvartal i fjor. Selskapet opplyser at Tawke-feltet sto for hele 117.000 fat per dag, og at nesten alt ble eksportert til 34 dollar per fat.

– Gjenopptakelse av regelmessige og forutsigbare eksportinntekter legger grunnlaget for nye investeringer ved Tawke og andre felt. Vi kan hente ut enda større verdier i Kurdistan, fastslår styreleder Bijan Mossavar-Rahman