Goliat-feltet, NOR 20160418.Goliat-plattformen i Barentshavet prosesserer og lagrer oljen som blir sendt til Europa med tankere. Goliat-feltet er det første oljefeltet norsk del av Barentshavet som blir satt i produksjon.Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix
Goliat-feltet, NOR 20160418.Goliat-plattformen i Barentshavet prosesserer og lagrer oljen som blir sendt til Europa med tankere. Goliat-feltet er det første oljefeltet norsk del av Barentshavet som blir satt i produksjon.Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

DNB tror oljeprisen legger seg på 60 dollar i år og 70 dollar de neste to årene

Publisert

Norsk økonomi er over kneika, men oppturen blir bare moderat, tror DNB Markets. Banken anslår en vekst på 1,3 prosent i år.

– Vekstbunnen i norsk økonomi ble nådd i fjor, med den svakeste BNP-veksten siden finanskriseåret 2009. Oppsvinget ligger imidlertid an til å bli tregt, og vi anslår at arbeidsledigheten heller vil stige enn falle, skriver banken i rapporten Økonomiske utsikter 2017.

Veksten i fastlandsøkonomien vil ifølge banken ta seg gradvis opp til 2,0 prosent i 2020.

Prognosen som ble lagt fram onsdag, viser ingen flere rentekutt fra Norges Bank, blant annet på grunn av stadig høyere boligpriser. Svake inflasjonsutsikter vil holde renten i ro på 0,5 prosent helt til 2020, anslår DNB Markets.

Banken ser for seg et fortsatt svakt arbeidsmarked og tror ledigheten når 4,9 prosent i år og 5,0 prosent de neste to årene, før den avtar noe i 2020. Svak vekst er én årsak til at sysselsettingen neppe vil ta seg vesentlig opp fremover.

Oljeprisoppgang

Problemene i norsk økonomi de siste årene skyldes i stor grad et kraftig oljeprisfall og et ventet fall i oljeinvesteringene. DNB Markets anslår et videre fall i oljeinvesteringene på 10 prosent i år.

Det siste året har oljeprisen vært på vei oppover, og banken anslår en oljepris på 65 dollar per fat i år og 70 dollar de påfølgende to årene.

Basert på prognoser for kjøpekraft, lønnsevne, arbeidsmarked og forløpet for fjorårets lønnsutvikling anslår DNB Markets en lønnsvekst på 2,8 prosent i år, men bare 0,2 prosent reallønnsvekst.

Reallønnsveksten vil imidlertid ta seg noe opp i årene fremover, ettersom det blir nedgang i inflasjonen, ifølge prognosene.

Boligadvarsel

DNB Markets tror den sterke boligprisveksten nå flater ut, men advarer mot en utvikling hvor fortsatt kraftig vekst driver nordmenns gjeld ytterligere i været:

– Den største risikoen i norsk økonomi synes å være at sterk boligprisvekst driver gjeldsoppbyggingen videre opp. Det gjør at mange husholdninger vil være sårbare for renteoppgang og bortfall av inntekt.

Norske boligpriser steg med 12,8 prosent i fjor, 23,3 prosent i Oslo. DNB Markets minner om at husholdningenes gjeld, som andel av disponibel inntekt, nå har nådd et rekordhøyt nivå på mer enn 230 prosent.

DNB Markets tror boligprisveksten vil avta fremover, men venter ikke noen reversering av de siste årenes vekst.

Hvis derimot boligprisene skulle falle med 20 prosent de neste fire årene, vil veksten i økonomien bli lavere enn antatt

– I første rekke vil det ramme det private forbruket og boliginvesteringene. Et fall i boligprisene vil krympe husholdningenes formue og bidra til at sparingen øker, skriver banken.

Fakta om DNBs økonomiske prognoser:

  • Økonomisk vekst: 1,3 prosent i 2017, 1,6 prosent i 2018 og cirka 2 prosent i 2019 og 2020.
  • Arbeidsledighet: 4,9 prosent i 2017, 5,0 prosent de to neste årene, litt avtagende i 2020.
  • Styringsrente fra Norges Bank: Uendret på 0,5 prosent i hele perioden.
  • Boligpriser: Svakere vekst i 2017, marginal oppgang i perioden 2018-2020.
  • Oljepris: 65 dollar fatet i år, 70 dollar fatet de påfølgende årene.
  • Oljeinvesteringer: 10 prosent ned i år, uendret i 2018 og 5 prosent opp i både 2019 og 2020.
  • Privat forbruk: Noe høyere vekst i 2017.
  • Nominell lønnsvekst: 2,8 prosent alle årene i perioden, 0,2 prosent reallønnsvekst i 2017, men noe økende fram mot 2020.
  • (©NTB)