DNB: Renteøkning og dyrere strøm spiser opp lønnsveksten langt inn i neste år

Publisert

Renteøkning og dyrere strøm spiser opp lønnsveksten langt inn i neste år, anslår DNB Markets.

Samtidig oppjusteres faren for full handelskrig.

Den uvanlig lange, varme og tørre sommeren har gitt høyere strømpriser.

– Økningen er såpass kraftig at det vil merkes både på sparing og forbruksvekst ut neste år, sier makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets.

Meglerhuset i storbanken presenterte onsdag sine analyser og anslag for norsk og internasjonal økonomi framover.

Handelskrig smitter

– Det viktigste premisset som er endret siden forrige rapport i april, er at handelskrig seiler opp som en mulig trussel, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Hun legger til grunn at det blir ytterligere opptrapping i konflikten mellom USA og Kina med 25 prosent tollsatser begge veier ved utgangen av 2018, men at USA samtidig inngår våpenhvile med andre land.

– I et slikt bilde ryker USA på en reduksjon i veksten på 1 prosentpoeng, Kina på minus 1,5 prosentpoeng og andre land et sted mellom 0,25 og 0,5 prosentpoeng redusert vekst. I sum blir det negativ effekt globalt, men ikke ødeleggende. Men det er ekstremt vanskelig å si eksakt hva vi skal legge til grunn, sier Haugland.

Anslagene er så usikre at DNB Markets vurderer risikoen for en ytterligere opptrapping av handelskrigen, med påfølgende større effekt på verdenshandelen, til opp under 35 prosent sannsynlighet.

USA mot resesjon

For Norges del vil effekten bli en reduksjon i veksten på 0,2 prosentpoeng – først og fremst ved svakere vekst i eksporten og lavere vekst i industriens investeringer.

– En opptrapping til full handelskrig vil åpenbart gi langt større utslag. Ulike analytikermiljøer anslår at den globale veksten vil trekkes ned 2–3 prosentpoeng, men selv det kan være et for lavt tall, sier Haugland til NTB.

DNB Markets holder fast på vurderingen fra april-rapporten om at USA er på vei inn i økonomisk resesjon. Tilbakegangen er ventet å komme i 2021 eller kanskje enda tidligere.

Lønnsvekst, men …

Ifølge DNB Markets ender årslønnsveksten her hjemme på 2,9 prosent i år, svakt over rammen fra hovedoppgjøret og godt over fjorårets 2,3 prosent.

– Vårt anslag for lønnsveksten framover er litt lavere enn det Norges Bank legger til grunn, men fortsatt over forventet lønnsutvikling hos våre handelspartnere, sier Strøm Fjære.

Samtidig kommer Norges Bank etter alle solemerker til å sette opp styringsrenten fra rekordlave 0,5 prosent til 0,75 prosent i september. Kombinert med at strømmen er blitt dyrere, vil det samlet sett gi en forbruksvekst på 2 prosent de neste årene – mot 2,5 prosent i fjor.

– Ja, utslagene på strømprisene er så store at vi får en effekt på husholdningenes kjøpekraft, sier Strøm Fjære.

Nedjusterer svakt

En forventning om lavere boliginvesteringer trekker ned bildet, men likevel ikke mer enn at DNB Markets forventer at oppsvinget samlet sett i norsk økonomi vil styrke seg i løpet av 2018.

– Utviklingen så langt i 2018 er mer puslete enn vi så for oss i april. På den annen side blir det desto mer neste år. Totalt ser vi for oss 2,3 prosent vekst i fastlandsøkonomien i år, mens vi venter 2 prosent de nærmeste årene. Det er en svak nedjustering, men likevel nok til at arbeidsledigheten sannsynligvis vil krype ytterligere noe nedover, sier Strøm Fjære.

(©NTB)