Norske bedrifter har tro på bedring i industrien

Publisert

Industriproduksjonen har økt noe de siste tre månedene. Bedriftene venter litt høyere vekst det neste halve året.

Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk, vel 300 bedrifter, melder at utviklingen har vært litt sterkere enn de ventet i mai.

God vekst i offentlig etterspørsel, bedret konkurransekraft og dempet fall i etterspørselen fra oljesektoren har bidratt til økningen.

Den sterkeste veksten har vært innen husholdningsrettet tjenesteyting, bygg og anlegg og tradisjonell industri. Oljeleverandørene rapporterer fortsatt om fall i produksjonen, men nedgangen har avtatt siden mai.

Utsiktene er oppjustert fra forrige runde, og kontaktene venter moderat produksjonsvekst de neste seks månedene. Forventninger om at fallet i aktiviteten i oljeindustrien skal avta, bidrar til å bedre utsiktene. Bedriftene venter at etterspørselen fra offentlig sektor vil fortsette å øke.

Svak lønnsvekst

Kontaktene oppgir at sysselsettingen har vært uendret, men de venter en liten oppgang de neste tre månedene.

Forventningene til lønnsveksten steg marginalt fra rapporten i mai – fra 2,3 til 2,4 prosent. Det har vært noe vekst i utsalgsprisene de siste tolv månedene, hovedsakelig som følge av kronesvekkelsen. Bedriftene venter om lag uendret prisvekst de neste tolv månedene.

DNB Markets skriver i sin analyse at rapporten er enda et positivt signal for norsk økonomi fremover. De viser til at oppgangen i produksjonen er bred og at det negative draget fra oljesektoren ventes å avta.

Norges Bank venter en vekst i fastlandsøkonomien på 0,8 prosent i år. Dagens rapport tilsier en årlig vekst på 1,5 prosent de neste seks månedene.

Sammen med ganske god vekst i fastlandsøkonomien i andre kvartal, indikerer det at veksten kanskje kan ende litt høyere enn 0,8 prosent, heter det i analysen.

Holder renten i ro

Ifølge DNB Markets er tallene fra Norges Bank de siste nøkkeltallene før rentemøtet i neste uke. Analytikerne ser på rapporten som ytterligere er argument for at Norges Bank kan holde renten i ro på dette møtet.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken tror rapporten kan forskyve et nytt rentekutt noe ut i tid, men at Norges Bank like fullt vil antyde at rentekuttet kommer.

– Skulle de legge opp en rentebane som var enda høyere, så måtte veksten vært vesentlig bedre enn de hadde forventet, sier hun til E24.

Analysen fra DNB Markets konkluderer med at det ser ut som vekstbunnen er nådd og nedsiderisikoen for norsk økonomi er redusert. I forkant av publiseringen svekket kronekursen seg noe, men styrket seg etterpå.

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea synes rapporten er betryggende lesning.

– Nettverket bekrefter at det har snudd i norsk økonomi. Det er videre utsikter til oppgang i veksten – uten at det er utsikt til noen vekstbonanza, sier han.

Powered by Labrador CMS