Thorbjørn Kjus og Thina Saltvedt
Thorbjørn Kjus og Thina Saltvedt

Skeptiske til amerikansk oljeguru

Publisert

Mener 100 dollar fatet er urealistisk.

Oljeguru Gary Ross var først ute med å forutse nedgang i oljeprisene i fjor. Nå går han rakt i mot de fleste eksperter, og spår at en oljepris på 100 dollar fatet er mindre enn fem år unna. Norske eksperter mener nå at oljeguruens prognose er mulig, men urealistisk.

"Aldri si aldri"

Dagens oljepriser er ikke bærekraftige, og det er vanskelig å se hvordan oljeprisene kan unngå å stige til 100 dollar fatet i løpet av de fem neste årene, uttalte Ross til Bloomberg nylig. Oljeanalytiker Thina Saltvedt sier til enerWE at den siste tidens markedsturbulens tilsier at alt er mulig.

Man skal aldri si aldri - oljemarkedet og oljeprisen er et godt eksempel på det. Hvis oljeetterspørselen stiger kraftigere enn ventet, samtidig som oljetilbudet reduseres markant som følge av lave priser i dag er det selvfølgelig mulig at oljeprisen kan nå 100 dollar fatet innen fem år.

Likevel mener Saltvedt den amerikanske oljeguruen tar for hardt i når han anslår en doblet oljepris innen fem år. Hun sier til enerWE at prisoppgangen i hennes øyne blir mer nøktern.

Vel, han spår ikke et prisnivå jeg er enig i. Jeg tror prisene på lang sikt vil ligge rundt 75-80 dollar fatet som følge av det grønne skiftet og svekket etterspørselsvekst i Kina.

Balansert marked i 2017

Ross er kjent som grunnlegger av konsulentselskapet PIRA. I sin pristeori legger Gary Ross til grunn at eksperter overvurderer markedets oljetilgang, samtidig som produksjonen vil bremses når Saudi Arabia må starte boring i nye områder for å vedlikeholde landets nåværende oljeproduksjon. 

Ifølge analyser fra PIRA vil global etterspørsel etter olje stige til 1,7 millioner fat per dag i 2015, en vekst som vil fortsette utover 2016. Saltvedt deler ikke selskapets synspunkt. 

Jeg er mer pessimistisk til etterspørselsveksten - spesielt hvis prisen øker opp mot 100 dollar. Oljetilbudet vil begrenses noe når effektene av dagens investeringskutt slår inn. Markedet vil etter hvert balanseres rundt 2017. Da er det på nytt duket for prisoppgang, men etter mitt syn vil prisen ikke nå 100 dollar fatet med mindre OPEC endrer strategi.

Saltvedt sier til enerWE at økt uro i viktige oljeområder også kan bidra til at oljetilbudet reduseres.

Ja, et redusert oljetilbud er realistisk hvis OPEC gjeninnfører kvotestrategien. Dersom IS entrer i Irak, eller uroen øker i sentrale oljeproduksjonsland som Nigeria, Venezulea, Russland eller Midtøsten vil det også oppstå produksjonsbrems.

Hvilke elementer ved Ross' spådom mener du er urealistiske? 

Det er ikke urealistisk, men vi har forskjellige syn. Han sier land som Saudi vil nå en produksjonstopp om ikke lenge, jeg tror derimot Saudi Arabia kan komme til å øke kapasiteten fremover. I tillegg tror jeg fjerning av sanksjoner i Iran vil medføre større investeringer i kapasiteten, og voksende oljeproduksjon i landet generelt. 

"Lenge til vi ser 100 dollar fatet"

Oljeanalytiker Torbjørn Kjus i DNB Markets mener heller ikke at den amerikanske oljeguruen har truffet riktig, og sier til enerWE at han er uenig med Ross.

Jeg kjenner Gary Ross godt, og har brukt konsulentselskapet PIRA i 13 år. Jeg har ofte vært enig med ham om markedet men denne gangen er jeg uenig. Vi kommer ikke til å se 100 dollar igjen som en gjennomsnittspris for resten av det inneværende tiåret.

2012 kommer til å stå som det året med den høyeste oljeprisen i dette tiåret, nemlig 112 dollar fatet, avslutter Kjus. 

 

Powered by Labrador CMS