DN: Oljefondet forblir i Norges Bank

Publisert

Statens pensjonsfond utland – oljefondet på folkemunne – blir ikke skilt ut fra Norges Bank, ifølge Dagens Næringsliv.

I løpet av de nærmeste ukene kommer det en melding til Stortinget om hvordan fondet skal organiseres. Det viktigste spørsmålet har vært om det fortsatt skal ligge under Norges Bank eller skilles ut som et særlovsselskap direkte underlagt Finansdepartementet.

Etter det Dagens Næringsliv kjenner til, velger regjeringen å la oljefondet bli der det er, men det blir opprettet to styrer – ett for oljefondet og et eget styre eller komité for pengepolitikken. Avisen er ikke kjent med hvordan dette skal løses formelt.

En kilde sier det er ulogisk å endre organiseringen ved å skille ut fondet, ettersom regjeringen allerede har gått in for at statens pensjonsfond utland ikke skal handle med unoterte aksjer, men at brorparten fortsatt skal best på av lett omsettelige aksjer og rentepapirer. Kilden mener en omorganisering kunne bli tolket som kritikk av Norges Bank.

(©NTB)