- Vi kan leve med det NVE foreslår gitt at tilskuddet innebærer en reell forskjell

Distriktsenergi opplever at NVE har tatt de små nettselskapene på alvor, men er fortsatt spent på hvordan utjevningen av nettleien blir i praksis.

Publisert

Tirsdag opplyste NVE at de har kommet med sin vurdering av hvordan få på plass likere nettleie i Norge, og at denne vurderingen nå går ut på høring.

Interesseorganisasjonen Distriktsenergi har vært en av de ivrigste forkjemperne for å gjøre noe med forskjellene i nettleien rundt om i landet, og de er glade for at NVE har tatt deres innspill på alvor.

- Vi opplever at NVE har tatt vår modell som de har døpt Distriktsenergimodellen i rapporten på alvor, sier Lockert til enerWE.

Samtidig har ikke NVE valgt å gå for det Distriktsenergi har foreslått.

- De velger ikke å gå for modellen, da de mener, slik vi leser det, at dette blir en i overkant omfattende ordning. De velger den enklere tilnærmingen som er en form for tilskuddsordning. For vår del er det omfanget av tilskuddet, om dette treffer riktig og at det er basert på en robust ordning som ikke trenger Stortingets godkjennelse hvert år som er avgjørende for om vi er fornøyd eller ikke, sier Lockert.

Hvorvidt Distriktsenergi faktisk blir fornøyd, kommer an på hvordan vurderingen faktisk blir gjennomført.

- Vi kan leve med det NVE foreslår gitt at tilskuddet innebærer en reell forskjell. Summen av inntektsrammer eksklusive Statnett er på ca 17 milliarder. Med et tilskudd på ca 400 millioner som ikke representerer O,5 øre pr kWh engang kommer vi langt. Vi ønsker oss en utjevning som treffer selskaper som har et tynnere kundegrunnlag i snitt, krevende topografiske forhold, sier Lockert.

For Distriktsenergi er det viktig at løsningen til slutt blir forutsigbar for nettselskapene.

- For politikernes del er en form for tilskuddsordning lett å gripe tak i, dersom de ender opp med å ønske likere nettleie i Norge. Det er fordelen med NVEs forslag. Det er bare å sørge for at potten er stor nok og at ordningen er robust nok. Vi ønsker altså ikke en ordning som er avhengig av Stortingets velvillighet fra et år til et annet, sier Lockert.

Nå håper Lockert og Distriktsenergi at det blir en beslutning på dette i løpet av våren.

- I og med at NVE nå leverer rapporten sin forventer vi at saken er avgjort før sommerferien, men dette er politikk og regjeringen har nok innad et noe forskjellig syn på dette. Likevel vi er optimister og tror at det nå vil leveres på en ordning som gir tariffutjevning og da i et omfang som monner, sier Lockert.