Foto: DistriktsEnergi
Foto: DistriktsEnergi

Foreslår effektivitetsmodell for å få likere nettleie i hele landet

DistriktsEnergi foreslår en ny effektivitetsmodell for å utjevne nettleien.

Publisert

Distriktsenergi ber om likere nettleie i hele landet, og i en pressemelding beskriver de en modell de kaller effektivitetsmodellen.

Nettleien er som regel høyere i distriktene enn i sentrale strøk. Dette opplever mange som urettferdig, spesielt i kraftkommuner der det er kort vei fra strømproduksjonen til selve strømleveransen.

Forklaringen som oftest brukes er at det er billigere å bygge og drifte strømnett når det er mange som bor på et lite område fordi det gir flere å dele utgiftene på.

Nå legger Distriktsenergi frem en modell som de mener vil skape likere nettleie for alle landets strømkunder. Modellen gir lavere nettleie desto mer effektivt nettselskapet er. Denne modellen er Distriktsenergi sitt innspill til Granavoldenerklæringen om utjevning av nettleien.

- Denne saken vekker stort engasjement blant de som bor i distriktene. Det er urimelig at det er langt høyere nettleie i distriktene, som i tillegg enkelte steder flyter over av kraft, enn i Oslo hvor det knapt produseres kraft, sier daglig leder i Distriktsenergi Knut Lockert.

Han organiserer 65 nettselskap i distriktene. Han påpeker at det i dag er liten sammenheng mellom hvor effektivt selskapet er og størrelsen på nettleien som kunden betaler.

- Dette vil vi gjøre noe med, sier Lockert.

Han og Distriktsenergi foreslår at Regjeringen innfører en «effektivitetsmodell» som vil bidra til likere nettleie og som samtidig gjør at nettselskapene fortsetter å jobbe intenst med kostnadseffektivitet.

Modellen innebærer at de selskapene som regnes som 100 % effektive av NVE, de fakturerer en gjennomsnittstariff, mens de selskapene som er mindre effektive de fakturerer kundene litt mer enn gjennomsnittet, mens selskapene som er mer effektive enn gjennomsnittet, der blir nettleien tilsvarende lavere. Dette gjør at modellen premierer kundene til effektive selskaper, og gir incentiver til ytterligere effektivisering i nettselskapene. Denne modellen gir også alle energiverk en mulighet til å fakturere en gjennomsnittstariff, også der det er færre kunder og utfordrende leveringsforhold. Nettleien vil gå mest ned i områder der det i dag er høy nettleie og det lokale nettselskapet er gjennomsnittlig effektivt eller mer enn gjennomsnittlig effektivt. Her vil nettleien kunne gå ned med inntil 20 øre/kWh.

Når noen får lavere nettleie ligger det i sakens natur at andre får høyere gitt at totalsummen blir lik. Distriktsenergi mener imidlertid at de største byene ikke vil oppleve betydelig økning tatt i betraktning at det er mange som bor i området og fordi nettselskapene der ofte er relativt sett effektive selskaper.

- Jeg har sterk tro på at vi skal få til likere nettleie i Norge, og jeg er sikker på at de innspillene som Distriktsenergi har gitt blir tatt seriøst. Vi skal spille en viktig rolle i denne jobben. Likere nettleie blir veldig bra for strømkundene i distriktene. Vår modell er mer rettferdig enn dagens modell, sier Knut Lockert.

I dag er det et spenn mellom høyest og lavest nettleie fra 21,5 øre/kWh til 64,6 øre/kWh og som i hovedsak skyldes hvor mange nettkunder selskapene kan dele kostnadene på, samt geografiske og topografiske forhold. Med «effektivitetsmodellen» hvor nettleien først og fremst bestemmes av hvor effektivt nettselskapene er, vil forskjellen mellom høyest og lavest nettleie være mellom 23,8 øre/kWh og 37,3 øre/kWh.