Mener at Forbrukerrådet ikke skjønner strømavtalene de kritiserer

Bransjen ser seg nødt til å forklare Forbrukerrådet hvordan spotprisen regnes ut.

Publisert

Onsdag 21. oktober sendte Forbrukerrådet ut en pressemelding der de kritiserte 29 strømselskaper for å operere med hemmelige priser, og for å lure strømkundene til å tro at strømavtalene er billigere enn de faktisk er.

Det er uakseptabelt å lure kundene ved å opplyse en pris, for så å sende en mye høyere regning

Inger Lise Blyverket

– Det er uakseptabelt å lure kundene ved å opplyse en pris, for så å sende en mye høyere regning. Vi mener praksisen er ulovlig og klager nå inn selskapene til Forbrukertilsynet for brudd på markedsføringsloven og angrerettloven, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.

Hun sparte ikke på kruttet.

– Det er skuffende å se at juksepriser er så utbredt. Nesten en tredjedel av aktørene i markedet har denne type avtaler, sier Blyverket.

Forbrukerrådet krever en opprydning i strømmarkedet, og mener strømavtalene er for kompliserte.

Dette jukset kan foregå fordi strømprisene er umulig for folk å forstå

Inger Lise Blyverket

– Dette jukset kan foregå fordi strømprisene er umulig for folk å forstå, sier Blyverket.

Nå ymter bransjen frempå om at heller ikke Forbrukerrådet ser ut til å forstå strømavtalene de går så hardt ut mot.

Gudbrandsdalen Energi er en av strømselskapet som fikk kraftig kritikk av Forbrukerrådet. De mener at Forbrukerrådet rett og slett ikke har satt seg inn i hvordan spotprisen regnes ut, og i en pressemelding prøver de å forklare det.

Gudbrandsdal Energi AS går i minus før det ordinære påslaget legges til, ettersom spotprisene stort sett er høyere på dagtid enn på nattestid og kunden har større forbruk på dag enn på natt

Marius Røed Sveipe

- I avtalen, som Forbrukerrådet feilaktig har ført opp på sin liste, beregnes strømprisen etter metoden Konkurransetilsynet i sin tid krevde for innrapportering av spotprisavtaler. Månedlig gjennomsnittlig områdepris i spotmarkedet, multiplisert med kundens månedsforbruk. Det betyr at Gudbrandsdal Energi AS går i minus før det ordinære påslaget legges til, ettersom spotprisene stort sett er høyere på dagtid enn på nattestid og kunden har større forbruk på dag enn på natt, skriver Marius Røed Sveipe, administrerende direktør i Gudbrandsdalen Energi.

Han mener at de ikke opererer med påslag utover det som står i avtalen, og ber Forbrukerrådet om å dementere sine påstander.

For de som ikke er så kjent med hvordan strømmarkedet og spotprisen fungerer, så kan det nevnes at det er en markedspris som settes for hver time på kraftbørsen Nord Pool. Det er enkelt å regne ut strømmarkedets gjennomsnittspriser for døgnet, uken og måneden for å få et oversiktsbilde.

Dette er imidlertid ikke godt nok når spotprisen skal regnes ut for hver enkelt kunde. Da må man også ta med hvor mye strøm som ble brukt i hver eneste time, og gange det med strømprisen den timen. En slik utregning vil gi et litt annet resultat fordi strømforbruket typisk er høyere når strømprisen er høy, og lavere når strømprisen er lav. Det er for eksempel vanlig at strømprisen i Norge er lavere på natten enn på dagen.

Dette har ikke Forbrukerrådet tatt høyde for, og dermed kommer mange strømselskaper ut med mistenkelig høye påslag.

Gudbrandsdalen Energi er ikke alene om å stusse over å stå på Forbrukerrådets liste. Det gjør også bransjeorganisasjonen Distriktsenergi. De representerer mange av de mindre strømselskapene rundt om i landet.

I Distriktsenergi stiller vi oss undrende til, at nær sagt hele bransjen stemples med så store bokstaver av Forbrukerrådet

Knut Lockert

- I Distriktsenergi stiller vi oss undrende til, at nær sagt hele bransjen stemples med så store bokstaver av Forbrukerrådet. Vi synes det er underlig at Forbrukerrådet, slik vi forstår det ikke har gått inn i avtalene til de 29 selskapene og sett på hva som konkret er galt hos den enkelte eller konkretisert hva de eventuelt har tjent på de såkalte hemmelige prisene, skriver daglig leder Knut Lockert i Distriktsenergi i et innlegg på organisasjonens hjemmeside.

Han stiller spørsmål ved den harde språkbruken til Forbrukerrådet, og også ved om Forbrukerrådet faktisk skjønner hva de driver med.

Vi er usikre på om Forbrukerrådet vet dette

Knut Lockert

- Her skytes det med kanoner uten at vi egentlig vet om noen burde ta imot kanonkula. Foreløpig. Og med Forbrukerrådets sjablongmessige oversending av saken til Forbrukertilsynet, er vi usikre på om Forbrukerrådet vet dette heller.

Samtidig forstår også bransjen og Distriktsenergi at strømavtaler er et komplisert felt, der måten det fungerer på med fordel kunne vært bedre formidlet.

- Det er ingen intensjon om å lure kunden og nettsidene utfyller ofte hva som ligger i innkjøpspris, slik som kjøp av elsertifikater. På direkte spørsmål til ett av disse selskapene blir vi fortalt at samlet påslag gjennom et år er på ca. 160 kroner. Det er langt fra flere tusen kroner i året, slik Forbrukerrådet hevder, skriver Lockert.

Powered by Labrador CMS