Informasjonssjef Aslak Øverås i Energi Norge.
Informasjonssjef Aslak Øverås i Energi Norge.

- Litt lettvint av Forbrukerrådet å bare sende over en bunke med strømavtaler til tilsynet

Bransjeorganisasjonene Distriktsenergi og Energi Norge er kritiske til Forbrukerrådets fremgangsmåte.

Publisert Sist oppdatert

Forbrukerrådet har klaget 29 strømselskaper med tilsammen 58 forskjellige strømavtaler til Forbrukertilsynet, og de anklager strømselskapene for å lure strømkundene med uoversiktlige strømavtaler.

Vi har avdekket at strømselskapene rett og slett lurer folk.

Inger Lise Blyverket

– Vi har avdekket at strømselskapene rett og slett lurer folk med en avtaletype de kaller innkjøpsprisavtaler, uttalte Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet, til VG.

Da enerWE ba om å få utlevert klagen som Forbrukerrådet har sendt til Forbrukertilsynet, ble det tydelig at de hadde sendt inn klage på alle strømselskapene som tilbød avtaler med såkalt «innkjøpspris».

- Her var det ikke med noe dokumentasjon, her var det bare listen. Det betyr at for å vurdere hvert enkelt selskap må vi innhente svar fra selskapet, sa juridisk direktør Frode Elton Haug i Forbrukertilsynet til enerWE.

Det får bransjen til å reagere.

Aslak Øverås i Energi Norge.
Aslak Øverås i Energi Norge.

- Det kan virke litt lettvint av Forbrukerrådet å bare sende over en bunke med strømavtaler til tilsynet uten å ha vurdert dem nærmere. Tilbakemeldingen fra våre medlemsbedrifter tyder på at flere av avtalene aldri skulle vært med i klagen, sier Aslak Øverås, informasjonssjef i Energi Norge til enerWE.

- Klage uten nyanser

Også daglig leder Knut Lockert i Distriktsenergi reagerer på klagen.

Etter vår oppfatning er dette slett saksbehandling.

Knut Lockert

- Vår tilnærming til at Forbrukerrådet ikke har sett på hver enkel avtale, men kun sendt over en klage på de 29 selskapene i en felles oversendelse uten å nyanserer at det er forskjeller i graden av en eventuell overtredelse av et regelverk, er etter vår oppfatning slett saksbehandling, sier Lockert til enerWE.

Både Øverås og Lockert reagerer også på at Forbrukerrådet etter deres syn har blåst opp tallene, og hevder at det er flere strømselskaper som er urettmessig hengt ut.

Vi synes presisjonsnivået er lite imponerende.

Aslak Øverås

- Vi synes presisjonsnivået er lite imponerende, når sjefen i Forbrukerrådet sier til NRK at påslagene kan utgjøre «flere tusen kroner per år». Ifølge strømleverandørene er det snakk om 50-200 kroner i året i det vi kaller handelskostnader, altså det selskapene må betale i tillegg til selve spotprisen, sier Øverås.

Knut Lockert i Distriktsenergi.
Knut Lockert i Distriktsenergi.

Distriktsenergi mener at Forbrukerrådet har gjort en skuffende dårlig saksbehandling, men er klar på at de samtidig støtter det Forbrukerrådet forsøker å oppnå med kritikken.

Det må definitivt ryddes opp. Kunden skal vite hva han betaler for.

Knut Lockert

- Det holder ikke, uten at vi på noen måte tar til ordet for at det Forbrukerrådet tar opp ikke er viktig. Det må definitivt ryddes opp. Kunden skal vite hva han betaler for. Punktum, sier Lockert.

Det samme sier Øverås i Energi Norge.

- Vi er enig med Forbrukerrådet om at det skal være hundre prosent åpenhet om priselementene i strømavtalene, slik at kundene vet hva de kjøper. Vi ser frem til å få Forbrukertilsynets konklusjon i disse sakene snarest mulig, sier Øverås.

Lockert i Distriksenergi legger til at det er vanskelig å si noe om hvor omfattende problemet er basert på det Forbrukerrådet har sagt.

Nå må vi avvente Forbrukertilsynets saksbehandling, som må gjøre den jobben Forbrukerrådet ikke gjorde.

Knut Lockert

- Nå må vi avvente Forbrukertilsynets saksbehandling, som må gjøre den jobben Forbrukerrådet ikke gjorde, nemlig å gå inn i hver enkelt sak og innrette eventuelle sanksjoner basert på det de finner der, sier Lockert til enerWE.