- Jeg mener det skal være enkelt å vite hva strømmen koster

Olje- og energiministeren har invitert Forbrukerrådet og Energi Norge til møte for å diskutere strømavtalene.

Publisert Sist oppdatert

Forbrukerrådet har sendt inn en klage på 29 strømselskaper til Forbrukertilsynet, og de anklager strømselskapene for å lure kundene sine med uforståelige avtaler og for å jukse ved å legge på alt for store påslag.

Det er uakseptabelt å lure kundene ved å opplyse en pris, for så å sende en mye høyere regning

Inger Lise Blyverket

– Det er uakseptabelt å lure kundene ved å opplyse en pris, for så å sende en mye høyere regning. Vi mener praksisen er ulovlig og klager nå inn selskapene til Forbrukertilsynet for brudd på markedsføringsloven og angrerettloven, uttalte forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.

Forbrukerrådet er en statlig finansiert interesseorganisasjon med 140 ansatte som har i oppgave å forsvare forbrukernes interesser. Strøm er en av flere områder som organisasjonen har pekt ut som svært viktige å følge tett opp.

Strømselskaper lever av å kjøpe strømmen på kraftbørsen Nord Pool, for så å selge den videre til sluttkundene. De er således ikke involvert i å produsere strøm eller å drifte strømnettet. De tjener i utgangspunktet sine penger på forskjellen mellom prisen de kjøper strømmen for, og det de selger den for.

Strømselskapene på sin side mener at Forbrukerrådet går bredt ut og svartmaler en hel bransje. De stiller blant annet spørsmål ved om Forbrukerrådet faktisk skjønner strømavtalene de kritiserer.

Vi synes det er underlig at Forbrukerrådet ikke har gått inn i avtalene til de 29 selskapene og sett på hva som konkret er galt

Knut Lockert

- I Distriktsenergi stiller vi oss undrende til, at nær sagt hele bransjen stemples med så store bokstaver av Forbrukerrådet. Vi synes det er underlig at Forbrukerrådet, slik vi forstår det ikke har gått inn i avtalene til de 29 selskapene og sett på hva som konkret er galt hos den enkelte eller konkretisert hva de eventuelt har tjent på de såkalte hemmelige prisene, skriver daglig leder Knut Lockert i Distriktsenergi i et innlegg på organisasjonens hjemmeside.

Samtidig er også bransjen klar på at de ønsker at useriøse strømselskaper tas hardt, slik at det blir like villkår for de seriøse strømselskapene.

- Villedende priser gir også ulike konkurransevilkår - og vi synes det er ryddig at alle kan konkurrere på like vilkår. Som strømleverandør er vi helt avhengige av kundens tillit - og vi er derfor opptatt av å være åpne og ærlige når vi snakker om våre strømpriser, uttalte Tone Tversland, markeds- og kommunikasjonssjef i strømselskapet LOS.

Stortingsrepresentant løfter saken om til departementet

Nå har saken også blitt løftet opp til olje- og energiministeren av stortingsrepresentant Ruth Grung fra Arbeiderpartiet. Hun sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. I et skriftlig spørsmål til statsråden tar hun utgangspunkt i Forbrukerrådets klage, og spør hva ministeren vil gjøre med det.

- Hvilke tiltak vil Energiministeren iverksette for å hindre at forbrukerne i fremtiden blir lurt slik det er beskrevet i VG 22.oktober?

Hun gjør det samtidig klart at hun også selv synes det er vanskelig å forstå strømavtalene.

En skal være ekstremt oppvakt for å kunne oppdage hva som utgjør totalprisen

Ruth Grung

- En skal være ekstremt oppvakt for å kunne oppdage hva som utgjør totalprisen, skriver Grung.

I sitt svar gjør olje- og energiminister Tina Bru det klart hva hun mener om problemet.

Jeg tar på stort alvor at Forbrukerrådet mener at forbrukerne blir lurt

Tina Bru

- Jeg mener det skal være enkelt å vite hva strømmen koster og å sammenligne ulike avtaler. Jeg tar derfor på stort alvor at Forbrukerrådet mener at forbrukerne blir lurt, skriver Bru.

Hun presiserer samtidig at det er et gode med konkurranse i strømmarkedet, men påpeker at formålet med konkurransen i sluttbrukermarkedet for strøm er at det skal komme kundene til gode.

- I Norge har kraftleverandørene stor frihet til å utforme sine avtaler. Avtalefriheten skal legge til rette for at strømselskapene skal kunne tilby flere typer avtaler, og at forbrukere skal kunne velge den gunstigste avtalen for dem. Det skal ikke føre til at kundene blir lurt, skriver Bru.

En rekke lover og regler pålegger strømselskapene å gi dekkende og korrekte prisopplysninger ved salg av strømavtaler. Det er Forbrukertilsynet som fører tilsyn med dette regelverket og som kan ilegge sanksjoner slik at eventuelle lovbrudd ikke gjentar seg.

- Uavhengig av disse konkrete sakene, kan det stilles spørsmål ved om det er for vanskelig for kundene å orientere seg i sluttbrukermarkedet for strøm, skriver Bru.

Det spørsmålet har trolig et åpenbart svar, og Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har bestilt en utredning for å få en analyse av hva som er hovedutfordringene i dagens sluttbrukermarked, og den kommende rapporten skal også se på i hvilken grad disse utfordringene kan løses innenfor gjeldende regelverk og hvilke tiltak som kan gjennomføres for å sikre et mer effektivt sluttbrukermarked for strøm. Den skal legges frem i desember i år.

Jeg synes det også er bra at bransjen selv tar initiativ til å rydde opp i strømmarkedet

Tina Bru

- Jeg synes det også er bra at bransjen selv tar initiativ til å rydde opp i strømmarkedet, blant annet gjennom Energi Norge og Distriktenergi sitt arbeid med sertifiseringsordningen Trygg strømhandel. Jeg håper denne ordningen vil bidra til at vi får et mer velfungerende sluttbrukermarked.

Hun lover å følge opp saken, og svarer at det skjer allerede i neste uke.

- Jeg har sammen med Barne- og familieministeren invitert Forbrukerrådet og Energi Norge til et møte mandag 2. november der vi skal diskutere utfordringene i sluttbrukermarkedet, skriver Bru.

Powered by Labrador CMS