DistriktsEnergi: De små nettselskapene har billigst nettleie

Publisert

Nettleien inngår som en del av strømregningen, og det er prisen man betaler for at nettselskapet har bygd ut og drifter strømnettet.

Prisen på nettleien er fastsatt med utgangspunkt i regler som settes og håndheves av NVE, og i motsetning til strømprisen svinger de ikke. Det merkes imidlertid godt på strømregningen når nettleien kommer i tillegg til det som så langt i år har vært en veldig høy strømpris.

Det er totalt 123 nettselskaper i Norge, og det er store variasjoner på hvor høy nettleien er fra selskap til selskap og område til område.

DistriktsEnergi er en aktør som kjemper for at nettleien skal bli lik i hele landet. Nå har de tatt en titt på de siste tallene for nettleieprisene, og satt opp en oversikt som viser at de små nettselskapene har de fire laveste prisene og at de utgjør hele syv av topp 10-listen.

DistriktsEnergi har satt opp en liste som viser at det er de små nettselskapene som har de laveste nettleiene.
DistriktsEnergi har satt opp en liste som viser at det er de små nettselskapene som har de laveste nettleiene.

- Både NVE og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) har sagt at stordriftsfordeler kan gi strømkunder billigere nettleie dersom flere nettselskap slår seg sammen. Men fakta viser nå at det faktisk er de små som er billigst sier Knut Lockert, daglig leder i Distriktsenergi, i en kommentar på DistriktEnergis hjemmeside.

Så kan det selvsagt innvendes at det ikke er unaturlig at de små selskapene vil dominere en topp 10-liste ettersom de er så mange. Det er jo også slik at de 10 største nettselskapene har to tredjedeler av strømkundene. Dermed er det naturlig at de små nettselskapene har store variasjoner seg imellom, og at de vil dominere både listen over de billigste og de dyreste nettleiene.

Samtidig er det åpenbart at geografi og befolkningstetthet har en avgjørende betydning for hvor billig eller hvor dyr nettleien kan bli.

- Alle landets nettkunder er knyttet til et sammenhengende kraftnett. Det er adressen til strømkundene som er avgjørende for hvor mye som betales i nettleie. Særlig områder med mye nett og få kunder har i dag en høy nettleie, sammenlignet med resten av Norge, sier Lockert.

Han og DistriktsEnergi mener at det ikke trenger å være slik.

- Distriktsenergi vil foreslå måter å utjevne nettleien på som er rettferdig og samtidig fremmer selskapenes effektivitet. Her vil vi spille inn til regjeringen hvordan nettleien kan utjevnes i tråd med regjeringsplattformens formulering om at det skal settes i verk tiltak for å utjevne nettleien. Vi forventer at regjeringen leverer på dette punktet og vi skal gi dem løsningen sier Lockert.

Les mer: