- Man trenger ikke å ha tilgang til de innerste hemmelighetene og de mest sensitive seismikkdataene, men det er veldig nyttig for kundene og oss å dele dataene som er relevante for samarbeid

Publisert

I forrige uke arrangerte enerWE frokostseminar om digitalisering i oljebransjen. Der snakket Espen Storkaas i ABB om hvordan de som leverandør samarbeidet med sine kunder, og hvor viktig det var at de og kundene delte data med hverandre.

Etter foredraget tok enerWE en prat med Storkaas for å høre mer om kontinuerlig forbedring og datadeling.

- Vi tror digitalisering er en del av aksellereringen av kontinuerlig forbedring, sier Storkaas.

Han viser til at det er mye å hente på at digitaliseringen setter tverrfaglige team bedre i stand til å samarbeide med hverandre på tvers av fagfelt, samt at digitaliseringen også gir et bedre datagrunnlag som legger tilrette for forbedringer.

Når det gjelder deling av data, så mener ABB og Storkaas at det er veldig nyttig selv om man ikke kan eller bør dele alt.

- Man trenger ikke å ha tilgang til de innerste hemmelighetene og de mest sensitive seismikkdataene, men det er veldig nyttig for kundene og oss å dele dataene som er relevante for samarbeid. Det er ikke noe sensitivitet i at vi får data fra utstyr som for eksempel en frekvensomformer som vi har levert, sier Storkaas.

Delingen strekker seg også lengre enn bare å dele data. Vel så viktig er det å dele ekspertisen som sitter i de menneskelige ressursene. Gjennom tettere samarbeid blir det lettere å skalere bruken av de ressursene man har tilgjengelig, samt at man får tatt bort en del av det kjedelige rutinearbeidet.

- Vi bruker ekspertene på en bedre måte, sier Storkaas.

Se hele videointervjuet øverst i artikkelen.