Digitalisering handler mer om mennesker, prosesser og organisasjon enn teknologi

Publisert

Kommentar av Ragnvald Sannes,Senior Lecturer at BI Norwegian Business School.

"Alle" jobber med eller snakker om digitalisering om dagen, fra styrerom til medarbeidere i virksomheten. Men snakker vi alltid om det samme når vi bruker begrepet?

Noen vil hevde at digitalisering er det samme som å bruke digital teknologi; andre vil mene at det å digitalisere manuelle prosesser er digitalisering. Problemet med denne begrepsbruken er at den ikke skiller seg fra slik vi har brukt informasjonsteknologi (IT) og før det EDB. Når vi lanserer et nytt begrep bør de også ha en ny betydning, ellers blir det bare keiseren nye klær.

Vi har i lang tid brukt digital teknologi, og brukt begrepet digitalt om produkter, tjenester og prosesser. Vi finner IT-baserte systemer og enheter overalt i de fleste virksomheter. Så hva er så annerledes nå at vi bør ta i bruk et nytt begrep?

Ved Senter for Digitalisering ved Handelshøyskolen BI mener vi at:

Digitalisering er transformasjonen fra at IT er et støtteverktøy i virksomheten til at det er en del av dens DNA. Det betyr at forretningsmodell, organisasjon og prosesser er designet mht. å utnytte dagens og morgendagens teknologi

Det betyr for de fleste en radikal endring i perspektiv. En slik transformasjon krever at ledelsen utvikler digitale tankemodeller som legges til grunn for fremtidige forretningsmodeller og -praksis.

Det innebærer for de fleste en vesentlig omstilling mht. operasjonell modell (driftsmodell), ledelses- og styringsmodell, samt innovasjonsmodell og -strategi.

For å lykkes med en slik transformasjon er det nødvendig å utvikle digitale ferdigheter i virksomheten samt utvikle et hensiktsmessig lederskap.

Digitale ferdigheter = Forretnings- og teknologiforståelse x Vilje og evne til transformasjon

Vår erfaring er at vilje og evne til transformasjon er mer krevende enn å tilegne seg relevant forretnings- og teknologiforståelse. Men vi har grunn til å tro at svært mange virksomheter har stort forbedringspotensiale på begge områder. Det betyr at digitalisering handler mer om mennesker, prosesser og organisasjon enn teknologi.

Kommentar av Ragnvald Sannes,Senior Lecturer at BI Norwegian Business School.