- Det som gjør oss gode er domenekunnskap om olje og gass

Publisert

Rett før påske arrangerte enerWE et frokostseminar om digitalisering av olje- og gassbransjen på Forskningsparken i Oslo. Der holdt Marius Kjeldahl, gründer og teknologidirektør i Oliasoft et foredrag om digitalisering og brønndesign.

I foredraget snakket Kjeldahl blant annet om utfordringene med åpne data, og hvorfor det ikke bare er nok at dataene deles. De må også deles på en måte som gjør at andre systemer klarer å lese de og forstå de på en effektiv måte.

Etter presentasjonen tok enerWE en prat med Kjeldahl for å høre mer om hva som hindrer bransjen i å dele data.

Kjeldahl mener det henger sammen med at mange av systemene som i dag brukes har blitt veldig gamle.

- Det er vanskelig fordi oljeselskaper er selskaper som har daglig produksjon. Det er ikke noe alternativ å stoppe den. Man klarer aldri å bytte ut det man har på dagen. Man må bygge opp parallelle systemer inntil man er komfortabel med at nye og mer effektive systemer klarer å erstatte de gamle, sier Kjeldahl.

Som ny aktør i bransjen med bare noen få års historikk kan være en ulempe når man skal inn i et etablert marked, men det kan også være en fordel.

- Det at vi er nye er en styrke. Alle produktene som brukes av bransjen i dag ble laget av selskaper som da var nye. Det var da 20 år siden eller noe sånt, sier Kjeldahl.

Han mener at det ofte er et dårlig utgangspunkt når man skal utnytte mulighetene som finnes.

Oliasoft er et norsk gründerselskap som satser på å levere programvare til olje- og gassbransjen. enerWE spurte hva som skiller et norsk programvareselskap fra eventuelle konkurrenter i for eksempel Silicon Valley.

- Det som gjør oss gode er det vi kaller domenekunnskap. Det å lage programvare er ganske likt i hele verden. I Norge har vi veldig sterk og mye kompetanse innen olje og gass, sier Kjeldahl.

Se hele videointervjuet øverst i artikkelen.