- De to-tre siste årene vært veldig vanskelig å få inn nok studenter, og noen faller fra underveis

Publisert

Rett før påske arrangerte enerWE et frokostseminar om digitalisering av oljebransjen på Forskningsparken i Oslo.

Der snakket vi blant annet med Arild Nystad fra NTNU, og vi spurte ham om NTNU utdanner nok studenter til å dekke oljebransjens behov.

- Det korte svaret er ja, men det er noen utfordringer. Når det gjelder spesifikke med de klassiske disiplinene innen petroleum som er prosess, boring av brønn og reservoar har det der de to-tre siste årene vært veldig vanskelig å få inn nok studenter, og noen faller fra underveis. De er påvirket er av de økonomiske syklusene og miljøsituasjonen. Om to år vil det være det veldig få klassiske petroleumsstudenter som uttdannes fra NTNU, sier Nystad.

Nystad mener at mye av det fremtidige behovet vil dekkes inn ved at det jobbes tverrfaglig med studentene slik at f.eks. studenter som går på andre linjer lærer mer om petroleumsfag, samtidig som petroleumsstudentene får mer av pensum rettet inn mot f.eks. IT-fag.

Se hele intervjuet øverst i artikkelen.