De ansatte er vår viktigste ressurs – også i den digitale fremtiden

Publisert


Kommentar av Jannicke Nilsson, Konserndirektør for sikker og effektiv drift i Statoil ASA.

Statoils konkurransefordel har vært nyskapende teknologi og våre dyktige ansatte. Også i det neste kapittelet av Statoils historie vil de ansatte være nøkkelen til suksess

Vi har beveget oss inn i det som omtales som den fjerde industrielle revolusjon. Denne typen skift, helt tilbake til den første industrielle revolusjon, har tidligere transformert måten vi lever og jobber på.

-- Annonselenke

 • Skal du på Digital 2018 - Oljeindustriens digitaliseringskonferanse?
 • --- Annonse slutt ---

  Dagens utvikling skjer i et stadig økende tempo og det påvirker oss alle. For Statoil betyr dette nye muligheter og nye måter å løse arbeidsoppgaver på. Fremover kan vi i stadig større grad utnytte mulighetene i eksempelvis avansert dataanalyse, kunstig intelligens og robotikk.

  Det vil komme både medarbeidere, selskapet og samfunnet til gode.

  Vårt digitale utgangspunkt

  I mai 2017 lanserte vi selskapets digitale veikart, som skal bidra til å levere på Statoils strategi om alltid sikker, høy verdiskapning og lave karbonutslipp. Vår klare ambisjon er at vi skal være en digital leder innenfor våre kjerneområder.

  Helt siden starten på 70-tallet har vi benyttet oss av mulighetene som ligger i IT-teknologi. Hvert år siden har vi tatt nye steg innenfor teknologi og digitalisering. I 2015 satte vi gass- og kondensatfeltet Valemon i produksjon, et felt som er tilrettelagt for ubemannede operasjoner. Det er Statoils første fjernstyrte plattform fra land og er et av mange eksempler på hvordan vi tar i bruk nye arbeids- og samhandlingsformer.

  Selv om det kanskje ikke alltid oppleves sånn, har den digitale utviklingen skjedd gradvis. Det som er nytt med dagens situasjon er at digitale teknologier utvikler seg raskere enn noen gang før. Prosessorkapasitet øker eksponentielt og datalagringskapasitet er billigere enn noen gang. Avansert datanalyse og maskinlæring har skapt nye måter å jobbe på.

  Disse bevegelsene byr på nye og spennende muligheter

  Måten vi jobber på er i endring

  I Statoil ser vi nå på daglig basis hvordan digitalisering og teknologi endrer måten vi jobber på. Særlig synlig blir dette innenfor tre områder:

  • Digitalisering av manuelle arbeidsoppgaver.
  • I stadig økende grad blir tradisjonelt sett manuelle arbeidsoppgaver digitalisert. Informasjonsinnhenting blir forenklet, repetitive oppgaver blir digitalisert og omfanget av manuelt arbeid går ned.

   • Avansert analyse av data
   • Statoil sitter i dag på enorme mengder av data. Likevel klarer vi kun å utnytte en brøkdel av disse. Derfor utvikler vi nå en egen dataplattform for å kunne gjøre data enklere tilgjengelig for analyse.

    • Fjernstyring og robotisering
    • Fjernstyring og robotisering gjør at vi kan redusere tiden våre ansatte er eksponert for operasjonelt arbeid. Dette betyr økt regularitet, reduserte kostnader og økt sikkerhet.

     Digitalisering med ansatte i sentrum

     Til tross for alt prat om teknologi, digitalisering og robotisering, er til syvende og sist vår viktigste ressurs de ansatte. Det å ha et arbeidsmiljø som legger til rette for et godt samspill mellom mennesker, teknologi og data vil være avgjørende for vår suksess i framtiden. Robotene, som vil utføre både fysiske og kognitive oppgaver, vil hjelpe oss til å ta raskere og bedre beslutninger, løse mer krevende utfordringer og gjøre jobben bedre. Men vi vil fortsatt være avhengig av menneskets kreativitet og ferdigheter.

     For å være rustet for denne fremtiden, satser vi tungt på kompetanseheving. Vi har behov for en arbeidsstyrke som har digital kunnskap, som er fleksibel og som har kompetanse vi ikke har nok av i dag. I år har vi opprettet et internt, digitalt akademi som tar sikte på å hjelpe oss med dette.

     Fordi det er nettopp intern opplæring som skal stå i sentrum når vi skal forberede oss til å løse de komplekse problemstillingene selskapet står overfor. Samtidig skal vi ansatte noen nye medarbeidere med spisskompetanse vi ikke har i dag, som i samspill med våre eksperter på kjernevirksomheten skal løse viktige problemstillinger.

     Samarbeid, både internt og eksternt, blir stadig viktigere. Internt i selskapet vil det være nødvendig med et godt samarbeid mellom ledelse og ansatterepresentanter, bygget på en felles forståelse av hva vi ønsker å oppnå. Også eksterne samarbeid med akademia, leverandører og andre eksterne partnere, nasjonalt og internasjonalt, blir viktige: De største utfordringene løses best i felleskap med andre.

     Vi gleder oss til framtiden

     Vi har en grunnleggende tro på at engasjerte medarbeidere, en god arbeidsplass, kunnskap og samarbeid er oppskriften på å levere komplekse energiprosjekter, samt å bidra til sikker og effektiv verdiskapning, også i framtiden.

     Historien om Statoil er en historie om ansattes kreativitet og innovasjon for å skape verdier for samfunnet. Nå tar vi fatt på fremtiden, hvor samspillet mellom ansatte og ny teknologi skal gjøre det mulig for oss å fortsette og forme energiframtiden også i tiårene som kommer.

     Vi gleder oss.

     Kommentar av Jannicke Nilsson, Konserndirektør for sikker og effektiv drift i Statoil ASA.

     Dette innlegget er en forkortet versjon av en tale holdt på konferansen Industri Futurum den 20.11.2017