– Bruk av maskinlæring på norsk sokkel er i startfasen

- Maskinlæring er i ferd med å bli en del av industriens verktøykasse.

Publisert

Maskinlæring har revolusjonert mange bransjer, og nå løftes olje- og gassutvinningen på norsk sokkel opp som et område der teknologien har stort potensiale. I en pressemelding fra OG21 forteller de at en ny rapport vil vise stort potensiale til å senke kostnader, øke produksjonen og redusere klimautslipp.

– Bruk av maskinlæring på norsk sokkel er i startfasen. Vi har gode historiske datasett som kan gjøre at mye jobb kan automatiseres gjennom bruk av maskinlæring. Det som før tok to måneder, kan nå kanskje gjøres på to dager, sier styreleder i OG21 og Vice President Research Technology i Equinor, Stein Olav Drange.

Det er en økende aktivitet i utvikling og utprøving av maskinlæring innenfor mange fagområder.

- Maskinlæring er i ferd med å bli en del av industriens verktøykasse. For noen problemstillinger vil maskinlæring være det foretrukne verktøyet, mens for andre problemstillinger vil fortsatt teoretiske modeller og praktisk testing gi oss best beslutningsgrunnlag. Verktøykassa blir bedre om vi tørr teste ut bruk av mer maskinlæring, sier Drange.

Rapporten legges frem på OG21-forum 11. november.