Lyse har "ansatt" robot til å hjelpe til med produksjonsplanleggingen

Publisert

Det pågår en digitaliseringsprosess i kraftbransjen - som i alle andre bransjen, og en del av denne digitaliseringen går ut på å ta i bruk maskinlæring til å automatisere arbeidsoppgaver. Det har blitt vanlig å kalle dette for roboter, selv om det strengt tatt bare er snakk om programvareløsninger.

Nå forteller Lyse Produksjon, som eier kraftverkene og kraftporteføljen i Lyse-konsernet, at de har tatt i bruk en robot som de har gitt navnet Lysebot'en.

Den skal bistå i produksjonsplanleggingen, det vil si arbeidet med å kjøpe, selge og bestemme hvor mye kraft de forskjellige kraftverkene til enhver tid skal produsere.

- Kraftverkene produserer på timeskontrakter, og vi kan selge eller kjøpe tilbake produksjon time for time gjennom hele døgnet. Dette betyr at vi må legge inn bud før deadline hver time. På sikt, kanskje innen et par år, vil tidsoppløsningen endres til kvarter. Da sier det seg selv at vi må ha noe mer automatisk som kan gjøre disse beregningene, sier Magnus Landstad, fagleder for Energidisponering i Lyse Produksjon.

Ved hjelp av maskinlæring kan roboten analysere tidligere datagrunnlag og ta beslutninger basert på det, samt oppdatere seg selv med nye data ut fra hvor gode beslutningene var. Teknologien er i seg selv ikke ny, men en videreutvikling av tidligere erfaring.

- Denne typen mekanikk har vært i bruk lenge, men digitaliseringen løfter den mer frem i lyset. Verktøyene er mye mer tilgjengelige, og nå er det mer spørsmål om å finne de gode casene å bruke teknologien på, ikke omvendt. Drivkraften er å skape noe som hjelper bedriften til å nå nye mål, effektivisere og øke inntjeningen, sier Ronny Lorentzen, senior forretningsutvikler i FoU og Innovasjon.

Lyse har ikke tatt skrittet fullt ut ennå, men lar Lysebot'en komme med råd og forslag til produksjonsplanleggerne. Når den finner gode handelsmulighet gir den beskjed om det. På litt sikt ser Lyse for seg at den også kan kobles direkte på slik at den gjennomfører kjøp og salg på egenhånd.

- Det går raskere, og aktiviteten øker med sterkere tilknytning til Europa, vindkraft og utenlandskabler. Vi må være fleksible på tidspunkt og tilgjengelighet, og da vil en robot kunne hjelpe oss, sier Magnus Landstad.

Les også: