Nå blir det viktigst for kraftbransjen å vise ansvarlighet ved starten av et nytt tiår

KRONIKK: Overgangen til fornybar energi, sporbarhet og industriens egen vilje til å omstille seg kommer til definere markedet i 2020.

Publisert

Aldri før har vi vært mer oppmerksomme på viktigheten av å ta vare på naturressurser og redusere utslippene enn nå. I kraftbransjen føler vi denne bevisstheten på kroppen.

Kraftselskapene navigerer seg nå gjennom strammere avgiftsregimer og politikk enn noensinne, i tillegg til den utspredte negative holdningen til fossilt brennstoff som når forsidene i media takket være Greta Thunberg og miljøbevegelsen. På bakgrunn av dette spår jeg følgende for kraftbransjen det neste året.

85 prosent av alle nye investeringer vil i 2020 skje innen fornybar energi

Etterspørselen etter kraft vil øke totalt sett når et mer moderne Kina og India går inn i klodens globale energiforbruk innen 2030. Derfor vil behovet for olje og gass fortsatt forbli høyt, samtidig som fornybart energibehov dobles hvert år.

Tall fra IEA (International Energy Agency) anslår at verdens globale forbruk av fornybar energi snart vil tilsvare hele USA’s totale kraftproduksjon i dag. Hver gang IEA kommer med disse spådommene øker prosentandelen av fornybar energi og gjør at vi kan bli mer optimistiske for hvert år som går.

Når vind- og solkraft blir billigere å installere og ta i bruk, vil fortsatt olje og gass stå for halvparten av verdens energibehov, før de opplever et drastisk fall fra 2030 og utover, mens fornybar energi fort tar over markedsandelene.

Over halvparten av alle kraftselskaper må gå nye veier de neste tre årene.

Presset om å lage bærekraftige bedrifter har ført til at en rekke tradisjonelle olje- og gasselskaper har startet å omfavne nye muligheter og markedsføre seg selv vekk fra bare å være oljeprodusenter.

Statoil skiftet navn til Equinor. Denne navneendringen signaliserte intensjonen om å se forbi fossile brennstoff og imøtekomme alle andre behov i markedet. Derfor investerte de i vindmølleparker i både Storbritannia og Tyskland.

Nederlandske Shell er mest kjent for olje- og gassproduksjon, raffinering og energitrading. Nå selger de også bredbånd, smarthusteknologi og vedlikehold av varmtvannsberedere. Innen telekom ser vi lignende strategier fra blant annet Virgin, som nå utreder om deres infrastruktur kan benyttes til å lade elbiler.

Ikke alle vil velge å satse på nye tjenester, men innen olje- og gass er de nødt til det. Enten det handler om å starte med alternativ kraftproduksjon eller å bruke selskapets offshore-kompetanse til å satse på vindkraft på havet.

I 2020 tror jeg vi vil se mange store organisasjoner og merkevarer forandre sine forretningsvirksomheter for å tilby helt nye tjenester. De store energiselskapene vil utvide virksomheten med hensikt om å dominere hele energikjeden fra ende til ende. De vil gripe alle muligheter som kommer der deres infrastruktur kan brukes til andre hensikter, med relativt enkle grep.

Overgangen til fornybar energi, sporbarhet og industriens egen vilje til å omstille seg kommer til definere markedet i 2020, så lenge de fortsetter suksessen, er dette et håp om en bedre fremtid.