Per-Atle Sørensen i Tampnet
Per-Atle Sørensen i Tampnet

- Plattformene på britisk side har ikke kommet så langt som på den norske siden av Nordsjøen

3.000 km med fiberkabler og et dedikert 4G-nett sikrer datakommunikasjon til plattformene i Nordsjøen.

Publisert Sist oppdatert

Det er mye som er krevende i offshorevirksomheten på norsk sokkel, og digital kommunikasjon er en av utfordringene som må håndteres for å gjøre olje- og gassvirksomheten så effektiv som mulig.

enerWE tok en prat med Per-Atle Sørensen i Tampnet for å høre mer om hvilke utfordringer bransjen må håndtere når det er snakk om datakommunikasjon flere hundre kilometer ut på havet, samt hvilke muligheter det gir når investeringene er tatt.

Vi er «tuftet» på at den norske delen av Nordsjøen er foran resten av verden

Per-Atle Sørensen

- Vi er «tuftet» på at den norske delen av Nordsjøen er foran resten av verden, sier Sørensen.

Det norske selskapet Tampnet har hovedkontor i Stavanger, og derfra styrer de kommunikasjonen til omtrent 350 oljeplattformer, FPSO-er og rigger. Brorparten av plattformene ligger i Nordsjøen, og der kommunikasjonen driftes gjennom et totalt 3.000 km langt fibernettverk, samt et eget 4G-nett for trådløs kommunikasjon.

Det er ikke bare sammenlignet med resten av verden at Norge og norsk offshorevirksomhet ligger langt foran, det er også stor forskjell i hvordan aktørene i Nordsjøen jobber med kommunikasjon og digitalisering.

- Plattformene på britisk side har ikke kommet så langt som på den norske siden av Nordsjøen, sier Sørensen.

Det går fiberkanaler mellom hver installasjon. Mange av de viktigste installasjonene har også to linjer inn.
Det går fiberkanaler mellom hver installasjon. Mange av de viktigste installasjonene har også to linjer inn.

Så legger han til at det ikke er noen grunn til å hvile på laurbærene.

- De er nå i ferd med å tette gapet sier Sørensen.

Han viser til at det er mange norske aktører har gått foran med avansert bruk av digitalisering for å effektivisere driften av oljeplattformene.

De driver også med digitalisering på britisk side, men ifølge Sørensen er det der en litt mer konservativ tilnærming der de i større grad jobber på samme måte som før, men med litt drahjelp fra kommunikasjonsløsningene. Dette er dog i ferd med å endre seg.

De siste 2-3 årene har Tampnet levert flere store fiberprosjekt til nye felt på britisk sektor. Blant annet Culzean, Mariner og kommende Penguins. På norsk side mener han at de kom tidligere på banen og generelt sett har vært mer åpne for å jobbe på nye måter etterhvert som mer moderne kommunikasjonsteknologi åpner nye muligheter.

- Likevel ser vi at britisk sektor er i ferd med å ta igjen norsk sektor, understreker Sørensen.

Oppetid viktigst

Når det gjelder kommunikasjonsbehovet offshore, deler Sørensen det inn i tre nivåer:

  • Kritisk trafikk (shutdown-meldinger ved problemsituasjoner o.l.)
  • Virksomhetskritisk trafikk (datainnsamling fra sensorer o.l.)
  • «Crew welfare» (Netflix, websurfing o.l.)

- Det viktigste er oppetid, og så kommer mengden data. Jo mer kapasitet, jo mer kan man gjøre fra land, sier Sørensen.

Det betyr store besparelser, ettersom det gjør kompetansen og ressursene lettere tilgjengelig. Med god kommunikasjon kan flere jobber gjøres helt eller delvis fra land, og de som sitter på land kan også jobbe på tvers av flere plattformer.

Når en plattform kan fjernstyres fra land betyr det også at behovet for å transportere personell til og fra plattformene kan reduseres betydelig

Per-Atle Sørensen

- Når en plattform kan fjernstyres fra land betyr det også at behovet for å transportere personell til og fra plattformene kan reduseres betydelig, sier Sørensen.

På den måten reduseres CO2-avtrykket til oljeselskapene.

- Skal oljebransjen nå de knallharde klimamålene sine er de helt avhengige av gode kommunikasjonsløsninger, slår Sørensen fast.

Samtidig er det nok av utfordringer når man bygger ut fiberforbindelser ut til plattformene langt ute på havet. Med lange strekninger og kabler som må graves minst en meter dypt på en havbunn som kan være veldig mange meter under havoverflaten. På den annen side er det nettopp slike utfordringer som gir Tampnet gode forretningsmuligheter.

Det er billigere med 20 km kabel fra nærmeste plattform enn for eksempel 220 km til land

Per-Atle Sørensen

- Det er billigere med 20 km kabel fra nærmeste plattform enn for eksempel 220 km til land, sier Sørensen.

Han forteller at av de totalt 3.000 km med fiberkabler, så eier de ca. 2.000 km selv. På de to andre havområdene på norsk sokkel er det annerledes.

- I Norskehavet er det Equinor og Aker BP som eier fibernettet, sier Sørensen.

Han legger til at det fortsatt er litt begrenset med fiberkapasitet i Barentshavet, men at Equinor har sin egen forbindelse til Johan Castberg.

Slik dekker Tampnet Nordsjøen med fiber og 4G. Linjene viser fiberforbindelsene, mens skyene viser 4G-dekningen.
Slik dekker Tampnet Nordsjøen med fiber og 4G. Linjene viser fiberforbindelsene, mens skyene viser 4G-dekningen.

- Der Tampnet kommer inn er i basseng der det er flere operatører og en viss tetthet av plattformer, da vil en felles infrastruktur være kostnadsbesparende sier Sørensen.

Det er ikke bare forholdene som er krevende på norsk sokkel, kundene er også kravstore. Det får store konsekvenser hvis kommunikasjonen går ned.

Hvis en plattform mister strøm og kommunikasjon kan det få store konsekvenser

Per-Atle Sørensen

- Hvis en plattform mister strøm og kommunikasjon kan det få store konsekvenser. Kommunikasjon er viktig for sikkerheten og effektiviteten, sier Sørensen.

Ved en godt utbygget kommunikasjons infrastruktur vil oppetid og sikkerheten øke som gjør at oljeselskapene kan i større grad digitalisere og effektivisere.

I tillegg blir det også fort dyrt hvis en plattform må stenge ned produksjonen. De fleste av plattformene har derfor to uavhengige kommunikasjonslinjer inn og ut.

Vind og olje, hånd i hånd

Så langt er det først og fremst oljeplattformer som har fått lagt inn fiberforbindelser, men etterhvert som havvind blir mer og mer utbredt blir også de en viktig kundegruppe.

- Det er veldig likt kommunikasjonsbehov for oljeplattformer og havvindparker, sier Sørensen.

Hver vindturbin har sin egen fiberkabel.
Hver vindturbin har sin egen fiberkabel.

Han forteller at flere vindparker i i Norsjøen er vindparkene i nærheten av oljefelt og det er allerede synergier hvor en vindpark har nytt godt av 4G kommunikasjon fra en oljeplattform, samt at det er oljefelt som baserer sin kommunikasjon leveranse fra vindparker.

- Dette vil vi se mer av fremover sier Sørensen.

I praksis er det derfor små forskjeller.

- Eksplosjonskravene er mye mer omfattende på olje og gass. Det er litt enklere med vindkraft, men de er de samme røffe forholdene, sier Sørensen.

Den viktigste forskjellen ligger faktisk i kravene som stilles.

- Vindfarmer har fått lov til å begynne litt på nytt. De har ikke hatt legacy med gamle spesifikasjoner, sier Sørensen.

Satellittkommunikasjon blir for tregt

I tillegg til fiberforbindelsene, leverer også Tampnet et 4G-nett i Nordsjøen. Det dekker mye av kommunikasjonsbehovet til skip og rigger der ute. Tidligere har disse vært avhengig av treg forbindelse via satellitt med høy tidsforsinkelse. Nå med rask kommunikasjon over 4G med lav tidsforsinkelse åpner det seg opp for innovative løsninger som sparer både oljeselskapet for penger med også miljøavtrykk.

Sørensen trekker frem fjernstyring av ROV-som et eksempel på det. ROV er en forkortelse for Remotely Operated Vehicle. Disse styres normalt med flere crew om bord på båten, men med 4G så kan man ha noe crew igjen på land og bistå via 4G kommunikasjonen til båten.

- Det er ikke mulig å styre ROV-en med høy latency som satellittkommunikasjon har, sier Sørensen.

Intern 4G dekning om bord plattformene

Det åpner ser opp nye muligheter med intern 4G-dekning på plattformene. En ting er at man kan bruke mobil kommunikasjon til å effektivisere oppgaver ved hjelp av applikasjoner og videokommunikasjon til land, men dekningen inneholder også teknologiene NB-IoT og Cat-M1. Dette er Internet of Things-teknologi som muligjør digitalisering.

- Med kun én antenne på plattformen klarer vi å skape innendørs dekning i opptil 85-90 prosent av plattformen, sier Sørensen.

Dermed kan oljearbeiderne blant annet bruke eksplosjonssikrede ipad-er til å kommunisere med folk på land eller andre steder på plattformen.

Med NB-IoT åpnes det også for økt bruk av trådløse sensorer som går på batterier. De er billigere å ta i bruk, og dermed skaper dette en rekke nye digitaliseringsmuligheter.

Samtidig må de gjennom en prosess for å sikre at de ikke skaper sikkerhetsutfordringer. Her forteller Sørensen at interessen nærmest har eksplodert, og at det er mange leverandører av forskjellige sensorer som nå tar kontakt for å få sine sensorer sertifisert for bruk offshore på deres nett.

Satser internasjonalt

TampNet jobber også med prosjekter andre steder i verden. I 2014 startet de med å bygge et tilsvarende nett offshore i Mexico-gulfen.

- Vi tok den samme modellen fra Nordsjøen og investerte tungt i å løfte offshore-infrastrukturen i området til nye høyder. Etter en noe treg start har dette også utviklet seg til å bli en stor suksess.

- Nettverket i Mexico-gulfen er en «game changer» for offshore industrien i området, sier Sørensen.

Han trekker frem mye høyere kapasitet, stabilitet og muligheter for å jobbe smartere via digitalisering, som noen av forbedringsområdene.

- Det er utvilsomt i Gulf of Mexico vi kommer til å se den største veksten i årene som kommer,sier Sørensen.

I fjor signerte TampNet også kontrakter i Trinidad og Tobago og Canada, for å videreutvikle kommunikasjonen offshore der også.

- Vi leter hele tiden etter prosjekter som kan hjelpe oljeselskapene å jobbe mer effektivt, sier Sørensen.

Åpner 4G-nettet for roaming

4G har i lang tid vært et lukket business nett for de avanserte og kravstore oljeselskapene, men nå er det åpnet for roaming

Per-Atle Sørensen

Det er som nevnt mye dyrere å bygge ut kommunikasjonsnettene ute på havet. Det er en kostnad som plattformeierne er villige til å ta fordi gevinstene er så store.

- 4G har i lang tid vært et lukket business nett for de avanserte og kravstore oljeselskapene, men nå er det åpnet for roaming, sier Sørensen.

Det er ikke like billig å bruke som på land, men det er heller ikke på skrekknivået som enkelte har brent seg på når de tidligere har slått på roaming under en tur med danskebåten.

- Etter hvert som bruken øker på dette området så vil vi nok se bedre priser på offshore bruk, sier Sørensen.

Dette er løsninger som vil komme alle båter i området tilgode takket være offshorenæringens utbygginger.