Digitalisering er kanskje et buzzword, men effektivisering er helt kritisk for å lykkes

Publisert

Men kun en liten brøkdel av bransjen har tatt steget!

Stor omstilling med tydelige krav til effektivisering

Oljebransjen har de siste årene gått gjennom en omfattende omstillingsprosess. 50.000 oljejobber har forsvunnet siden 2014. Mange mener det var en nødvendig omstilling, og at en stor andel av tiltakene for å redusere kostnader og for å effektivisere driften i oljebransjen er varige tiltak.

Tilsvarende så opplever også energibransjen en stor omstilling. Energiloven endres og det innføres et selskapsmessig og funksjonelt skille for alle nettselskaper. I praksis innebærer dette at nettvirksomheten i et energiforetak må skilles ut som en egen juridisk enhet adskilt fra annen virksomhet i foretaket, samtidig som det gis begrensninger i adgangen til å sitte i ledelsen på tvers av virksomhetsområdene. Et resultat av dette er mer fokus på effektivisering i alle ledd i energibransjen.

Lidenskapelig opptatt av sikkerhet

AAK Safety tilbyr kurs og utstyr for sikkert arbeid i høyden.

- Vi lever for sikkert arbeid i høyden. Det ligger i blodet vårt, forteller Eskild Svendson, utviklingssjef og leder kompetansesenteret i AAK Safety. Det har det alltid gjort. Mange av våre ansatte har stor lidenskap for, og lang erfaring fra, klatring. Denne kompetansen er grunnsteinen i organisasjonen vår og i alt vi foretar oss.

Svendson forteller at det har stor verdi at AAK Safety sine kursholdere også driver med klatring på fritiden.

- Sikkerhet handler mye om å forstå risikoen. Vi kaller det forståelsesbasert sikkerhet. Vi jobber kontinuerlig med å effektivisere arbeidsflyten for våre kunder, men effektiviseringen skal aldri gå ut over sikkerheten, understreker Svendson.

En bransje med fokus på effektivisering

Svendson forteller at olje- og energibransjen de siste årene har blitt mer opptatt av effektivisering.

- Ja, i andre bransjer ville man kanskje brukt ord som digitalisering, men vi liker å kalle det effektivisering. Vi leter kontinuerlig etter tiltak som kan bidra til å redusere kundens totale kostnader, samtidig som det ikke skal gå på bekostning av sikkerhet.

Forankret i forskriften

I forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (best.nr.701), stilles det krav til at arbeidsgiver utarbeider gode rutiner for oppbevaring, vedlikehold, kontroll og utskifting av personlig verneutstyr.

- Som eier og bruker av arbeidsutstyr møter du strenge krav til oversikt, kontroll og dokumentasjon. For å hjelpe våre kunder å tilfredstille forskriften har AAK Safety tatt i bruk Onix Work, forteller Yngve Andre Grüner, leder for logistikk og innkjøp i AAK Safety. Gjennom Onix Work leverer vi dokumentasjon og oppfølging i hele verdikjeden, alt gjennom en sikker skyløsning.

Onix Work er en B2B løsning som effektiviserer dokumentasjon av løfteredskaper og fallsikringsutstyr for alle ledd, - fra leverandør til utstyrseier og kontrollør. Alle sparer tid og får bedre kontroll.

Når AAK Safety leverer all lovpålagt dokumentasjon inn i Onix Work så bidrar dette til å effektivisere arbeidshverdagen til selskapets kunder.

-Skyløsningen bidrar også til økt sikkerhet, fordi våre kunder til enhver tid har kontroll over utstyrets levetid og behov for vedlikehold, forteller Grüner.

Statoil skal digitalisere for to milliarder, men ikke all digitalisering er "rakettforskning"

Tydelige krav til effektivisering og kostnadsbesparelser i oljebransjen presser frem en revolusjon når det gjelder digitalisering.

DNV GL har gjort en global undersøkelse der de blant annet ser på digitaliseringen i olje- og gassbransjen. «Short-term agility – long-term resilience» er DNV GLs syvende årlige rapport om utsiktene for olje- og gassindustrien. Den gir et bilde av bransjens prioriteringer for året som kommer, basert på en spørreundersøkelse av 723 erfarne aktører globalt og 139 norske respondenter.

Undersøkelsen viser at digitalisering har rykket raskere oppover på agendaen i olje- og gassbransjen i Norge enn i resten av verden. Fem av ti norske respondenter forventer at digitaliseringen vil øke i egen organisasjon i 2017, mot 39 prosent globalt. Om lag halvparten oppgir at de allerede har et større fokus på digitalisering, mot 39 prosent globalt.

Statoil annonserte nylig at de skal satse opp til 2 milliarder på digitalisering i perioden frem mot 2020. Digitalisering i oljebransjen handler om høyteknologi og datafangst for sanntids beslutningsstøtte, men det handler også om å strømlinjeforme de dagligdagse gjøremålene i selskapet.

- For oss handler digitalisering mye om å effektivisere innkjøpsløsninger slik at våre kunder kan styre sine innkjøp basert på riktig datagrunnlag, forteller Grüner. Gjennom Onix Work kan våre kunder budsjettere innkjøp av utstyr i årene fremover, blant annet ved å kjøre rapporter på utstyrets levetid og behov for vedlikehold. De kan også bestille nytt utstyr direkte i løsningen.

En konservativ bransje med mye penn og papir

Bernt Håvardsholm er daglig leder i Onix.

- Vi opplever at en del av oljebransjen med operatørene i spissen hittil har vært nokså konservative ift. å ta i bruk ny teknologi, forteller Håvardsholm. Utrolig nok leveres det ennå mye dokumentasjon av løfteredskaper og fallsikring på papir. Dette håndteres manuelt i bedriftene.

Men Håvardsholm forteller at det skjer et skifte.

- Flere og flere selskaper ser at det er betydelige gevinster å hente ved å digitalisere dokumentflyten og arbeidsprosessene rundt årlig kontroll av alle typer arbeidsutstyr.

Når myndighetene banker på døra...

- Myndighetene fører tilsyn og mange får avvik når det gjelder dokumentasjon av løfteutstyr og fallsikring, forteller Håvardsholm. Vi opplever at mange av de som kontakter oss har fått avvik og derfor trenger et system for å dekke disse. De fleste større selskaper i oljebransjen har via en eller flere leverandører lesetilgang til Onix Work og kan hente dokumentasjon derfra. Men kun en liten brøkdel av bransjen har tatt det digitale steget, forteller Håvardsholm. De som har tatt dette steget har full kontroll. I tillegg sparer de store beløp – hvert år. Alt er samlet på sted.

Se video fra AAK Safety sin fagdag

Med effektive IT-løsninger på plass som en grunnmur, kan man dreie fokus over på sikkerhet og innovasjon.

På AAK Safetys fagdag i Åndalsnes i april, presenterte selskapet stolt en helt ny linje seler. Med 30 års erfaring har både kunder av og de ansatte i AAK Safety prøvd et utall forskjellige seler. Med inspirasjon fra reell bruk viste de frem fem videreutviklede og modifiserte seler som representerer innovative og smarte løsninger, god ergonomi og flott design.

Klikk her for å se video fra fagdagen.