Fra venstre, Kristian Spilhaug og Pål Voss i Sopra Steria og Hege Jarstø i Aker BP. Foto: Sopra Steria
Fra venstre, Kristian Spilhaug og Pål Voss i Sopra Steria og Hege Jarstø i Aker BP. Foto: Sopra Steria

Digital storopprusting i Aker BP

Før sommerferien fullførte over 1000 landbaserte ansatte i Aker BP kurset «digitalt førerkort».

En drone smeller i veggen i et konferanserom i Stavanger, til stor munterhet fra 80 Aker BP-ansatte som deltar på det daglange kurset «digitalt førerkort» skriver Sopra Steria i en pressemelding.

Dronene summer hissig i kursrommet. I løpet av dagen vil deltakerne også lære om virtuell virkelighet, robotautomatisering og tingenes internett. Hver sesjon innledes med en presentasjon og videosnutt som forklarer hvordan teknologien brukes hos arbeidsgiver i dag, før deltakerne selv får prøve seg i praksis.

— Vi bruker blant annet droner til vedlikeholdsarbeid ute på plattformene, noe som både sparer kostnader og øker medarbeidernes sikkerhet. Når våre ansatte på land også kjenner til denne teknologien, øker sjansen for at vi skal kunne ta den i bruk på flere områder og dermed øke vi vår konkurransekraft, forteller HR-leder Hege Jarstø i Aker BP.

En digital utfordring

For litt mer enn to år siden ble Jarstø utfordret av ledelsen i Aker BP til å forberede alle ansatte for den digitale transformasjonsprosessen selskapet skal igjennom. Hun innså raskt at det var nødvendig å heve teknologikompetansen til samtlige medarbeidere i selskapet.

— Dersom bare noen få skal jobbe med digitalisering, mens resten driver på som før, blir det umulig for oss som selskap å ta de nødvendige stegene fremover. Digitalisering endrer måten vi samhandler på, og det endrer våre arbeidsprosesser og metodikk. Menneskene er derfor en viktig suksesskriteriet for å lykkes innen digitalisering, sier Jarstø.

Skreddersydd opplegg

Kun én arbeidsdag kunne settes av til kompetansehevingen. Jarstø og teamet måtte vurdere hva som var viktigst, samt sørge for at nivået på opplæring ble gitt på et generelt grunnlag, slik det passet flest mulig. Resultatet ble dagskurset «digitalt førerkort».

— Vi ønsket en interaktiv dag hvor vi kunne bygge digital teori rundt praktiske arbeidssituasjoner, slik at deltakerne fikk oppleve hva digitalisering gjør for oss, forklarer hun.

Målet med opplæringen er å motivere og engasjere til videre digital læring, samt å bidra til identifisering av nye muligheter hvor Aker BP kan digitalisere og effektivisere arbeidsprosesser.

— Vi vil at våre ansatte skal ha en felles begrepsforståelse av de ulike digitale begrepene og metodene. På den måten øker vi den digitale modenheten innad i selskapet, sier Jarstø.

Begrepet «digitalt førerkort» ble valgt for å vise alvoret med målet om å være ledende innen digitalisering i olje- og gassindustrien.

— Alle som blir ansatt hos oss må gjennom opplæringen for å få det samme grunnleggende kompetansenivået innen digitalisering, og på den måten kunne bidra aktivt i den digitale transformasjonen, forklarer Jarstø.

Opplæring for alle

I mai og juni har Aker BP gjennomført 12 samlinger for over 1000 ansatte i Stavanger, Trondheim og Oslo. Til høsten skal drøyt 300 gjenstående medarbeiderne, samt alle nyansatte, gjennomføre kurset.

I overkant av 90 prosent av deltakerne består eksamen på slutten av kursdagen, og mottar dermed et digitalt førerkort. Resten får oppfølging internt og muligheten til å prøve på nytt.

Kontinuerlig utvikling

Aker BP er allerede i gang med å bygge videre på erfaringene og resultatene fra det digitale førerkortet.

— Kompetansehevingen vil fortsette i selskapet med mer spisset opplæring for de ulike gruppene. Vi gleder oss til fortsettelsen, sier Jarstø.