- Vi må være åpne for å tenke nytt om virkemidlene

Ekspertgruppe har vurdert bruken av differansekontrakter for å bidra til klimakutt der klimakvotene er for lavt priset.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen forteller i en pressemelding at de har bedt en ekspertgruppe om å vurdere bruken av differansekontrakter i klimapolitikken.

- Regjeringen har satt seg høye mål i klimapolitikken. Da må vi også være åpne for å tenke nytt om virkemidlene vi bruker for å nå disse målene. Derfor satte vi ned ekspertgruppen, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Differansekontrakter for utslippsreduksjoner innebærer at utslippsreduserende prosjekter får en garantert karbonpris. I praksis er det snakk om en garantert pris for hvert tonn de kutter med klimautslipp, og differansen det er snakk om er forskjellen mellom hva en klimakvote koster og hva kostnaden er for tiltaket.

Prosjektene mottar en sikker pris for realiserte utslippsreduksjoner, mens staten påtar seg en usikker betalingsforpliktelse knyttet til utviklingen i karbonprisen.

Kilde: Sartor and Bataille (2019), Decarbonising basic materials in Europe: How Carbon Contracts-for-Difference could help
bring breakthrough technologies to market. IDDRI, Study N°06/19.
Kilde: Sartor and Bataille (2019), Decarbonising basic materials in Europe: How Carbon Contracts-for-Difference could help bring breakthrough technologies to market. IDDRI, Study N°06/19.

Differansekontrakter er en forlokkende idé som blant annet har blitt brukt av Storbritannia på havvindprosjektene. De kan tildeles direkte eller gjennom auksjoner, men for at det skal være effektivt må det finnes tilstrekkelig mange prosjekter som kan konkurrere om kontraktene.

- Vi har identifisert hydrogenproduksjon, karbonfangst og -lagring (CCS) og utslippsreduserende tiltak i prosessindustrien som de mest aktuelle områdene for bruk av differansekontrakter, skriver ekspertgruppen i rapporten.

Rapporten påpeker imidlertid at det er relativt lite tilfang av relevante prosjekter i Norge, og at det derfor kan bli krevende å skape tilstrekkelig konkurranse i en auksjon.

Det er ikke tatt en beslutning om Norge skal ta i bruk differansekontrakter, men rapporten danner grunnlag for videre vurderinger.

- Enova er allerde i gang med å vurdere om differansekontrakter er noe de vil satse på, sier Rotevatn.

Her kan du laste ned og lese ekspertgruppens rapport om differansekontrakter.

Powered by Labrador CMS