Dette tror SSB om oljeprisens fremtid

Publisert

SSB har nå lagt frem sin rapport om konjunkturtendensen i Norge og utlandet, og der har SSB-økonomene et positivt syn på olje-Norges fremtid.

- Investeringene i petroleumsnæringen har så langt falt med en tredel fra toppen i 2013. Vi antar at nedgangen blir mindre bratt gjennom 2017, skriver SSB.

Samtidig viser nye tall at investeringene på norsk sokkel i år er på sitt høyeste nivå siden toppnivået i 2012 da oljeprisen var oppe på 110 dollar fatet.

Når SSB's økonomer ser inn i spåkulen tar de utgangspunkt i norske kroner, og ikke bare hva dollarprisen er for fatet. Det gjør det lettere å bruke tallene i norske budsjettsammenhenger, men det betyr også at tallene svinger i takt med både oljeprisen og valutakursen.

SSB står fortsatt fast ved sitt tidligere anslag om at årets gjennomsnittspris vil ligge på 375 norske kroner pr. oljefat. For neste år jekker de imidlertid opp anslaget fra 425 til 451 kroner fatet. Det er en markant justering, og den økte optimismen kan gi store utslag for norsk økonomi.

Hva SSB tror om oljeprisen er viktig da det er deres tall som ligger til grunn for statsbudsjettet. Dette har enerWE tidligere sett nærmere på, og vi har undersøkt om statsbudsjettet tar utgangspunkt i for optimistiske forventninger til fremtidige oljeinntekter. I statsbudsjettet legges det til grunn at oljeprisen neste år i snitt ligger på 425 kroner, noe som tilsvarer ca 53 dollar fatet med dagens valutakurs.

Frem til gårdagens gladmelding fra OPEC fremsto det som noe i overkant optimistisk, men nå har oljeprisen tilsynelatende stabilisert seg omtrent på dette nivået.

OPEC-møtet 30. november kom dagen etter at SSB-rapporten gikk i trykken, men de traff ganske godt med hva de så for seg.

- Vi legger til grunn for våre prognoser at det der ble enighet om moderate produksjonskutt slik at oljeprisen raskt stabiliseres på rundt 53 dollar per fat, før den gradvis stiger til 60 dollar ved utgangen av 2019. Dette tror vi vil føre til en moderat økning i petroleumsnæringens investeringer i 2018 og 2019, skriver SSB.

SSB ser for seg følgende priser i årene fremover: