- Dette skal bidra til at borettslag enklere kan lade elbiler

Publisert

TrønderEnergi lanserer ladeselskapet MOREL, som skal gjøre det mulig for borettslag og sameier å løse problematikken knyttet til elbil-lading på en enkel og billig måte.

- Vi har som ambisjon å bli Norges ledende leverandør av smart ladetjeneste til boligselskap i Norge, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi i en pressemelding.

Nasjonal transportplan skal legge til rette for at det skal lønne seg å velge nullutslipp ved kjøp av bil og legger til grunn at nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025.

Med ny eierseksjonslov fikk eierseksjonssameier i 2018 en ny regel om lading av elbil og ladbare hybridbiler. Ifølge bestemmelsen kan ikke styret si nei til en seksjonseier som ønsker ladepunkt, med mindre det foreligger en saklig grunn. Dette gjelder uavhengig av om ladepunktet skal etableres på en privat parkeringsplass eller på fellesareal.

Tilsvarende bestemmelse foreligger ikke for borettslag i dag, men stortingsflertallet har bedt regjeringen om å lage en tilsvarende regel for borettslag.

Utfordringer for boligselskap

Med en stadig økende andel nullutslippskjøretøy er det vanskelig å finne en rettferdig fordeling av kostnader i boligselskap og det krever gjerne store investeringer å legge til rette for utviklingen. Kapasitetsbegrensning på strømnettet gjør også at boligselskap bør tenke på et smart ladesystem som fordeler effekt og har mulighet til utvidelse uten behov for ytterligere investering.

Morel tar ansvar for hele kundeforholdet og eliminerer investeringsbehovet, inkludert prosjektering, installasjon, administrasjon og drift.

- Vi tar hele investeringen og leverer det tilbake som en tjeneste til sameiet i borettslaget, sier Tarje Holskil i Morel til enerWE.

Dette vil i følge selskapet spare administrasjon og styret i boligselskapet for mye arbeid.