Dette kostet strømmen i Norge i 2017

Publisert

I år har strømprisene trolig fått større oppmerksomhet blant folk flest enn på mange år. Det har trolig ført til at flere har tatt seg bryet med å se nærmere på strømregningen for å se hva man faktisk betaler for.

Grovt sett består regningen av tre deler:

 • Nettleie
 • Strøm
 • Avgifter
 • Alt kommer nå på samme regning, men det er spesifisert hva som er nettleie og hva som er strømpris. Det varierer litt hvor detaljert strømregningen er, og det kan være litt forvirrende å se hva som er hva. Kort fortalt består nettleien både av en fastpris og et variabelt energiledd, mens selve strømmen oppgis i antall kilowattimer (kWh). Avgiftene består av elavgift og merverdiavgift.

  En titt på tallene fra SSB for årene 2008 til 2017 viser at det er ganske store prisforskjeller fra fylke til fylke, og at det svinger mye fra år til år.

  Kraftfylket Sogn- og fjordane utmerker seg imidlertid som fylket med nest høyest strømpris selv om de har mange kraftproduserende vannkraftverk. Forklaringen på det ligger i at de har landets høyeste nettleie.

  Slik har den gjennomsnittlige strømprisen svingt fra år til år for de forskjellige fylkene.
  Slik har den gjennomsnittlige strømprisen svingt fra år til år for de forskjellige fylkene.

  I den andre enden av skalaen er det de nordligste fylkene Finnmark og deretter Tromsø som har de laveste strømprisene. Det skyldes et avgiftsregime med fritak for merverdiavgift og elavgift i hele Finnmark, samt mange kommuner i Troms.

  Fravær av avgifter gir altså stort utslag. Ser vi på tallene for fjoråret, ser vi at avgiftene i snitt utgjorde 32,3 prosent av den totale prisen som ble betalt for strømmen.

  For Sogn- og fjordane som har den høyeste totalprisen utgjør den 32,7 prosent. Det er altså ikke så stor prosentvis forskjell på avgiftene, og det skyldes at kraftfylket har en av de laveste strømprisene.

  Sånn sett jevner det seg litt ut med lave strømpriser og høy nettleie, men helt likt blir det ikke.

  Legger vi sammen alle utgiftene er det Nord-Trøndelag som kommer ut på topp med høyest strømpris i fjor.

  Strømprisene i de norske fylkene fordelt på nettleie, strøm og avgifter.
  Strømprisene i de norske fylkene fordelt på nettleie, strøm og avgifter.

  Her ser vi at det bare var fire av fylkene som hadde en total gjennomsnittspris på over 100 øre/kWh, altså over én krone pr. kWh. Når tallene for inneværende år legges frem vil det trolig inkludere langt flere fylker. Kanskje også alle.

  Nord-Trøndelag hadde de høyeste totale strømprisene i 2017.
  Nord-Trøndelag hadde de høyeste totale strømprisene i 2017.

  Les også: