- Dette er svært positive nyheter for alle i Norge

Publisert

Mandag denne uken la interesseorganisasjonen Norsk olje og gass sin investeringsprognose for 2019. Det var en presentasjon preget av optimisme som følge av økte investeringer i år og de kommende årene, men også en presentasjon med advarsel mot å skape usikkerhet rundt rammebetingelsene som nå gjelder for olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel.

Etter presentasjonen tok enerWE turen til Norsk olje og gass for å høre mer om investeringene nå og fremover.

- Vi tror på en kraftig vekst fra 2018 til 2023. Vi ser for oss et høyt nivå i de etterfølgende årene, og dette er svært positive nyheter for alle i Norge, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen til enerWE.

På spørsmål om hvordan den svært variable oljeprisen påvirker disse investeringene, så er tilbakemeldingen at det selvsagt betyr noe, men at alle i bransjen er fullt klar over dette og at prosjektene har tatt høyde for det.

- Det viktige er at selskapene har så sterkt fokus på kostnadene slik at prosjektene er robuste selv med lavere oljepriser, sier Schjøtt-Pedersen.

Samtidig med at Norsk olje og gass legger frem sin investeringsprognose pågår det en regjeringsforhandling der Venstre har gått hardt ut for å endre i betingelsene for aktørene på norsk sokkel. Det advarer Schjøtt-Pedersen sterkt mot.

- Når vi kommer til 2023 er hele 40 prosent av investeringene som det ikke er tatt beslutning om. Enhver usikkerhet vil kunne føre til at de investeringene kan bli avlyst eller utsatt. Det vil ha konsekvenser for titusenvis av arbeidsplasser, sier Schjøtt-Pedersen.

Mange har fått med seg at de store internasjonale gigantene selger seg ut av norsk sokkel. Det trenger ikke å være et faresignal. Norsk olje og gass mener det er naturlig at de internasjonale gigantene vil fokusere sin innsats på store felt, og at de overlater et mer modent område som norsk sokkel til mindre og mer sultne nye aktører.

- Vi understreker betydningen av mangfold. Det at et selskap selger en aktivitet til et annet selskap kan være bra. Det kan bidra til større innsats. Vi har sett mange ganger at nye øyne ser muligheter der andre ikke gjør det, sier Schjøtt-Pedersen.

Han trekker frem leterefusjonsordningen som veldig viktig for små oljeselskaper som bringer inn nye måter å jobbe på som igjen gjør det attraktivt å lete på norsk sokkel.

Nylig kom det en undersøkelse som viste at det var flertall i den norske befolkningen for å lete etter olje. Det var imidlertid et skår i gleden at det blan hovedstadens innbyggere var et flertall som var negative.

- Det er betenkelig. Det ene er at Oslo er så dominerende i det nasjonale ordskiftet.  Det andre er at de som er i Oslo kan få inntrykk av at det er en slik skepsis og at oljen ikke betyr så mye, sier Schjøtt-Pedersen.

Han slår fast at oljen fortsatt betyr mye for Norge, arbeidsplassene og inntektene som virksomhetene bidrar med til velferdsstaten.

Se hele videointervjuet øverst i artikkelen.

Les også: