Illustrasjonsfoto/
Illustrasjonsfoto/

Dette er olje- og gassprisene regjeringen forventer i årene fremover

Publisert

I Nasjonalbudsjettet som Regjeringen la frem i dag som en del av statsbudsjettet, kan vi se hvilke prisforventninger som ligger til grunn for budsjettet. Der ser vi blant annet at regjeringen jekker ned oljeprisforventningen.

- Oljeprisen har nesten doblet seg siden starten av 2016. Hittil i år har oljeprisen i gjennomsnitt  vært 53 USD per fat. Det er gjennomsnittlig oljepris siden 1970, målt i faste priser, skriver Regjeringen i Nasjonalbudsjettet.

Det er veldig vanskelig å spå om fremtidig oljepris, og selv om den neppe vil ligge stabilt har regjeringen lagt til grunn at gjennomsnittsprisen vil ligge omtrent på samme nivå som nå.

- Utviklingen i oljeprisen er usikker. I denne meldingen er det beregningsteknisk lagt til grunn at oljeprisen vil holde seg rundt dagens nivå de nærmeste årene, skriver Regjeringen i Nasjonalbudsjettet.

Omregnet til Norske kroner legger regjeringen nå til grunn at gjennomsnittsprisen i år ender på 438 kroner. Det er mer enn de 425 kronene per fat som regjeringen la til grunn i det opprinnelige statsbudsjettet for 2017, men lavere enn det reviderte statsbudsjettet der det lå en forventning om en pris på 444 kroner fatet.

Oljeprisen ligger nå over det regjeringen legger til grunn. Den lilla streken viser oppdaterte forventninger, mens de blå og den grønne viser forventningene for inneværende år i henholdsvis det opprinnelige og det reviderte statsbudsjettet for 2017.
Oljeprisen ligger nå over det regjeringen legger til grunn. Den lilla streken viser oppdaterte forventninger, mens de blå og den grønne viser forventningene for inneværende år i henholdsvis det opprinnelige og det reviderte statsbudsjettet for 2017.

I skrivende stund ligger oljeprisen på 444,54 norske kroner per fat, og regjeringen legger således til grunn en pris som er noe lavere enn det den faktisk er. Det kan gi budsjettet en kjærkommen liten ekstra inntekt hvis prisen holder seg over forventningene som ligger til grunn.

- En enkel virkningsberegning tilsier at en økning i oljeprisen i 2018 på 10 kroner, gir en økning på 4,3 milliarder kroner i statens netto kontantstrøm, skriver Regjeringen i Nasjonalbudsjettet.

Regjeringen forutsetter at oljeprisen vil ligge på 438 kroner fatet i år og til neste år, for så å ligge på 441 kroner i 2019. Deretter tror de at den vil øke til 522 kroner fatet innen 2025.

I nasjonalbudsjettet forventes det at det i år hentes ut litt mer naturgass enn råolje, kondensat og NGL, og at det deretter blir utvinnet mest naturgass.

Prisen på gass er ikke like lett å få en oversikt over, men regjeringen tror den vil falle noe fra i år til neste år, for så å stige igjen.

- For norsk gasseksport er det beregningsteknisk lagt til grunn at den gjennomsnittlige prisen vil gå ned fra rundt 1,85 kroner per Sm3 i 2017 til 1,62 kroner i 2018. Fra og med 2019 legges det til grunn en gasspris på 1,89 kroner per Sm3, skriver Regjeringen i Nasjonalregnskapet.

Les også: