– Dette er en strategi for framtidens jobber

Publisert

Regjeringen samler virkemidler i en ny havstrategi for å skape arbeidsplasser og øke verdiskapningen i havbaserte næringer.

Norge er på flere områder en av verdens ledende havnasjoner. Med havstrategien ønsker regjeringen å binde sammen visjoner og virkemidler for petroleumsnæringen, maritim næring og sjømatnæringen.

Strategien innholdet en rekke viljeserklæringer og planer for hvordan de offentlige myndighetene skal legge til rette for at de etablerte havnæringene skal vokse, og hvordan kunnskaps- og teknologiutvikling skal bidra til at nye næringer kan utvikles.

– Dette er en strategi for framtidens jobber. Gjennom generasjoner har nordmennhatt blikket mot havet, og havnæringene har stått for teknologibølgene som la mye av grunnlaget for det moderne Norge. Nå er det vår generasjons tur til å føre stafettpinnen videre, sier statsminister Erna Solberg (H).

Mer kunnskap

Felles for havnæringene er at de er internasjonale, eksportorienterte og sykliske. De norske havbaserte næringene er en betydelig kilde til verdiskapning og sysselsetting. I 2014 sto de for en verdiskapning på 760 milliarder kroner og sysselsatte 256.000 personer.

– Vi er knallgode på hav i Norge, men vi må ha enda mer kunnskap for å beholde posisjonen. Vi er sikre på at petroleum, nye arter og mineraler representerer enorme muligheter. Men vi har ikke svaret på hvordan vi skal høste det potensialet som ligger der, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp) til NTB.

Fiskeriforvaltningen skal i framtiden se flere arter i sammenheng, og regjeringen vil legge til rette for at havbruksnæringen kan oppdrette flere arter i framtida.

– Vi vet at det er flere ganger større høstbare bestander som befinner seg på 200 til 1.000 meters dybde. Den dagen vi knekker koden og kan høste av de såkalte mesopotamiske artene vil vi se hvilket potensial dette har, sier Sandberg.

Høyt oljetempo

Oljeindustrien skal sikres stabile rammevilkår gjennom å "opprettholde et høyt og forutsigbart tempo" i tildelingen av nye arealer. Det forventes at produksjonen det neste tiåret vil holde seg om lag på de samme nivåene vi har i dag, heter det i meldingen.

-Til tross for at næringen er inne i en krevende periode, vil den fortsatt bidra til arbeidsplasser, verdiskaping og store inntekter til fellesskapet. Det er også betydelige muligheter for vekst gjennom økt kunnskapsdeling på tvers av havnæringene, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

Autonome skip

Norge har en sterk posisjon i utviklingen av framtidens skipsfart, og regjeringen lover å legge til rette for teknologiutvikling og bruk av automatisering på skip.

– Målet er at Norge skal bli best på hav. Da må vi utnytte våre fortrinn og bygge videre på kunnskapen og erfaringene, sier næringsminister Monica Mæland (H).

(©NTB)