- Dette er den siste elefanten i olje- og gassbransjen

Publisert

Denne uken arrangeres SSVkonferansen 2017 på Telenor Arena ute på Fornebu. enerWE er tilstede for å se hva som skjer i subsea-delen av bransjen, og vi tok blant annet turen innom Masterclass-presentasjonen av Johan Sverdrup-feltet. Den ble presentert av Trond Stokka Meling, teknisk direktør for Johan Sverdrup i Statoil.

- Dette er den siste elefanten i olje- og gassbransjen, i hvert fall i Norge, sier Meling.

Med en total investering beregnet til å være på mellom 140 og 170 milliarder kroner, er det lite som overgår Johan Sverdrup.

- Vi investerer tre millioner kroner for hver eneste time fra 2016 til 2018, sier Meling.

På sin presentasjon har en slide der det står at de har brukt 29 millioner arbeidstimer så langt, men Meling mener de allerede har passert det.

- Jeg tror vi har passert 30 millioner arbeidstimer nå. Vi har nesten passert to ganger Gudrun-feltet i arbeidstimer, sier Meling.

Så er da også feltet veldig stort. For å sette det i perspektiv, sammenligner Meling det med hvor stort det ville vært hvis det var på land.

- Feltet er på 200 kvadratkilometer. Til sammenligning er hele Oslo på omtrent 140 kvadratkilometer, sier Meling.

Samtidig gjør Meling et poeng av at det er mye som skal gjøres før de er klare.

- Vi har ikke produsert et eneste fat ennå, sier Meling.

Han anslår at de har utført ca. 40 prosent av prosjektet så langt.

- Det er mye usikkerhet knyttet til å utvikle et felt, og vi må ha noe å gå på med oljeprisen, sier Meling.

Meling forteller at de har en break even på under 20 dollar fatet i den første fasen i prosjektet, og litt i underkant av 30 dollar på den andre fasen. Totalt sett ligger de an til en break even på under 25 dollar fatet.

- Med dagens oljepris og vårt "break even"-nivå har vi et godt prosjekt, sier Meling.

Han bemerker at de har gjort mye for å kutte kostnadene, og tar også opp kritikken Statoil har fått om at de presser leverandørene for hardt. Det mener han at de ikke har gjort, og viser til at det har vært nødvendig. Han trekker også frem digitalisering og "big data" som et område der det kan være mye å hente på å samarbeide tettere med leverandørene.

- Med mindre de får data fra oss så klarer de ikke å forbedre sine produkter. Vi må dele hvis vi skal klare å forbedre oss sammen, sier Meling.

For å få til det ønsker de også å lage en digital utgave av Johan Sverdrup, litt på samme måten som bygg- og anleggsbransjen digitaliseres med BIM-systemer.

- Visjonen er full integrert digital tvilling av Johan Sverdrup. Det er en stor reise, men vi har startet, og vi har store ambisjoner, sier Meling.

Omfanget og kostnadene på Johan Sverdrup er enorme, men det er også inntektene.

- Feltet vil bidra med 670 milliarder kroner til den norske velferdsstaten, sier Meling.

Det er kjærkomne inntekter for den norske velferdsstaten.

- Vi har en nesten 50 år lang tidshorisont på dette feltet, sier Meling.