Dette er de nye satsene for arealavgiften

Publisert

Arealavgiften er en avgift som rettighetshaverne i utvinningstillatelser må betale hver år etter at grunnperioden på minst 10 år er over. Det er en avgift for hver kvadratkilometer av den tildelte blokken som ikke er tilbakelevert.

Tanken bak avgiften er at rettighetshaverne ikke skal bli sittende med arealer uten å gjøre noe med de, men at de enten starter utvinning eller leverer de tilbake slik at de kan tildeles andre oljeselskaper.

Nå forteller Oljedirektoratet at de har justert arealavgiftssatsene for 2019. Det er gjort med utgangspunkt i konsumprisindeksen til SSB. Arealavgiften kan justeres hvert femte år for å bringe den i overensstemmelse med forandringer i kroneverdien.

- Etter utløpet av den periode som er fastsatt etter loven § 3-9 første ledd første punktum skal arealavgiften være slik: Første år er avgiften kr 38.000 pr. km² , andre år er avgiften kr 76.000 pr. km² og avgiften er kr 153.000 pr. km² pr. år i de etterfølgende år, skriver Oljedirektoratet.

Avgiften betales forskuddsvis for hvert kalenderår.

Les mer om arealavgiftssatsen i forskriften til lov om petroleumsvirksomhet § 39.