- Det viktigste vi kan bidra med for at utviklingsland skal skrote sine kullplaner, er flere private investeringer i fornybar energi

Publisert

Tirsdag ble regjeringspartiene og KrF enig om en budsjettavtale.

Natur og Ungdom, ZERO og Naturvernforbundet er alle skuffet over at klima ikke er mer prioritert i statsbudsjettet. Særlig skuffet er de over KrFs løftebrudd.

– Dette budsjettforliket leverer ikke på KrFs løfter om å prioritere klima, godt illustrert ved at det ikke engang er en egen overskrift i forliket, sa ZERO-leder Marius Holm i en pressemelding. Med så beskjedne skritt på klima i budsjettforliket, må KrF levere vesentlig større gjennomslag i regjeringsforhandlingene.

Samtidig er ZERO godt fornøyd med at KrF i statsbudsjettet har fått gjennomslag for en ny garantiordning for fornybar energi i utviklingsland.

- Dette er noe ZERO har arbeidet for over lengre tid, med støtte fra både NHO og Norwep, og ledende aktører som Scatec Solar og SN Power, forteller Per Kristian Sbertoli, Fagansvarlig finans i ZERO til enerWE.

Partene er blitt enig om at «Stortinget ber regjeringen utrede ulike modeller for komme tilbake med en vurdering av en garantiordning for fornybar energi i utviklingsland, og redegjøre for dette senest i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2019.»

- Slik IEA-sjefen gjentok på Equinor sin høstkonferanse tidligere denne uken så haster det nå å stanse utbygging av kull, sier Per Kristian Sbertoli. Det viktigste vi kan bidra med for at utviklingsland skal skrote sine kullplaner, er flere private investeringer i fornybar energi.

Han forklarer at opplevd og reell høy risiko ved å investere i utviklingsland hindrer investorer i å i det hele tatt vurdere slike investeringer.

- Risikoen hever også prisen på kapital, slik at fornybare alternativer ikke kan konkurrere med fossil energi, som krever mindre investeringer, men er dyre i drift.

En garantiordning fungerer som en forsikringsordning som kan dekke deler av eventuelle tap, og dermed får ned prisen på kapital.

- Men aktørene som i dag investerer i fornybar energi i utviklingsland, er samstemte om at dagens ordninger i GIEK ikke fungerer tilfredstillende og at en egen ordning vil kunne utløse langt større investeringer.

Per Kristian Sbertoli forsetter.

- Utviklingsministeren trakk ved framleggelsen av budsjettet selv fram at «Næringslivet peker særlig på at manglende risikoreduserende tiltak, som garantier, begrenser mulighetene til å investere i utviklingsland», og han sa han vil «vurdere om det er behov for nye finansieringsmodeller for fornybar energi i utviklingsland».

Per Kristian Sbertoli mener det er er svært bra at det nå slås fast at flertallet ønsker å få utredet en slik garantiordning for fornybar energi i utviklingsland.

- Ordningen kan organiseres på ulike måter, men for at den skal få ned prisen på kapital, er det viktig at den har en statsgaranti. Bistand kan brukes til å dekke deler av risikopremien eller eventuelle tap utover innbetalte premier.