Oslo  20160928.Handelskonferansen 2016 i Oslo onsdag.Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Virke, ønsker velkommen til årets konferanse.Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Oslo 20160928.Handelskonferansen 2016 i Oslo onsdag.Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Virke, ønsker velkommen til årets konferanse.Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Det skapes for få nye arbeidsplasser

Publisert

Hovedorganisasjonen Virke er bekymret over at det skapes for få nye arbeidsplasser i Norge, og de mener det haster å få på plass en god vekstpolitikk.

– Vi trenger en politikk for vekst, ikke måtehold, sier Vibeke Madsen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke i en pressemelding.

På Virkes konjunkturseminar tok Madsen blant annet opp sysselsettingsveksten i Norge, og hun er bekymret over at veksten har flatet ut de siste årene.

Tallene viser også en negativ trend blant menn mellom 25 og 29 år, hvor andelen i arbeid har sunket med nesten ti prosentpoeng de siste ti årene.

Finanskrisen

Madsen sier til NTB at det er sammensatte årsaker til at andelen sysselsatte i denne aldersgruppa synker spesielt mye, men at det kan ha sammenheng med at det er denne gruppa unge som først rammes av lavkonjunkturer i økonomien.

– Vi ser trenden startet ved finanskrisen i 2007/2008. De som er først inn forsvinner først ut. Denne gruppen som verken er i jobb eller utdanning har en svakere tilknytning til arbeidslivet, mange er ikke jobbsøkende og har falt fra i utdanningsløpet, sier Madsen.

– Haster

Ifølge Virke er det ventet at over 30 prosent av de tradisjonelle arbeidsplassene i Norge kan forsvinne som følge av automatisering og digitalisering.

– Det haster å få på plass en god vekstpolitikk som legger til rette for omstilling. Norske arbeidsgivere står også overfor store muligheter om man tar i bruk mulighetene teknologien gir oss. Men teknologien vil ikke automatisk føre til en sysselsettingsvekst, sier Madsen.

Å gjøre det mer attraktivt å investere i nye arbeidsplasser, slippe flere private til i det offentlige, på like vilkår, og det å heve statusen på læringen i arbeidslivet er blant grepene Virke foreslår for å sikre en politikk for lønnsomme arbeidsplasser.

Ansettelser

En undersøkelse blant Virkes medlemsbedrifter viser at 23 prosent vil ansette flere det kommende året. Det er en oppgang fra 17,4 prosent i fjor.

– Det er bra virksomhetene skal ansette fremover, men det skaper ikke nok jobber sett i sammenheng med alle som forsvinner, sier Madsen.

(©NTB)