- Det pågår en klimadebatt der vi som bransje i beste fall omtales som et nødvendig onde, og i verste fall som en forbrytelse

Publisert

På årskonferansen til Norsk olje og gass tok Maria Moræus Hanssen fra DEA en gjennomgang av hvorfor det er så viktig at olje- og gassbransjen går over til å bli en aktiv pådriver i å bidra til kutt i klimagassene.

- Vi er samlet her i dag fordi vi er de som tror at verden vil være avhengig av olje og gass i lang tid fremover. Samtidig har verden et klimaproblem, og det pågår en klimadebatt der vi som bransje i beste fall omtales som et nødvendig onde, og i verste fall som en forbrytelse, sa Moræus Hanssen fra talerstolen på scenen.

Moræus Hanssen påpekte at dette ikke bare var en samfunnsdebatt mellom bransjen på den ene siden og andre aktører på utsiden. Det er en debatt som må være en del av bransjen også, og hun viste til at den også påvirker de medarbeiderne selskapene har i dag. De må kunne gå og legge seg med god samvittighet om natten og vite at de er med på å bidra til at verden får mer energi samtidig som de er med på å kutte ned på klimagassutslippene.

Samtidig påpekte hun at med sin internasjonale bakgrunn ser den norske debatten litt fra utsiden, og at det norske perspektivet er litt annerledes enn i andre land.

- Vi er rike og vi er rike på ren energi, sier Moræus Hanssen.

Dette gir oss en unik posisjon, og det gjør det kanskje vanskelig for oss å forstå at man i store deler av verden fortsatt har store problemer med energiforsyningen.

- For de fleste land er forsyningssikkerhet og tilgang energiproblem nummer én. Klima kommer fortsatt i andre rekke, sier Moræus Hanssen.

Hun påpekte at vi i Norge har tilnærmet 100 prosent fornybar kraft, og at vi har kommet langt i elektrifisering av samfunnet. Og selv om det er mange som er frustrert over høye strømregninger for tiden, så er dette et lite problem sammenlignet med hvordan situasjonen er i mange andre land.

- Energifattigdom er ikke noe vi kjenner på kroppen, sier Moræus Hanssen.

Vi ligger også langt fremme i arbeidet med å elektrifisere bilparken, og det gjør oss kanskje litt blind på hvor fort utviklingen faktisk går på denne fronten.

- I Frankrike og Tyskland er 0,2 og 0,1 prosent av bilparkene elektriske, sier Moræus Hanssen.

Hun viste til at protestaksjonen med de gule vestene ble utløst av økte avgifter på bensin og drivstoff. Det viser at det ikke bare er å ture frem.

Samtidig har den økte bevisstheten bidratt til politiske vedtak som har gitt resultater. Det har blant annet bidratt til den raske utviklingen innen fornybar energi.

- Klimaendringene har utløst kraftige politiske virkemidler og massive subsidier. Fremover vil markedet og teknologien være de sterkeste drivkreftene, sier Moræus Hanssen.

Denne utviklingen går i riktig retning, men selv om bransjen er med på den så er ikke det nok. DEA-sjefen mener at bransjen må gå fra å følge opp krav fra politiske myndigheter og aktivister til å selv ta initiativ til å kutte ned på utslippene.

- Vi må sette oss i førersetet. Vi må ta plass i førersetet i den industrielle revolusjonen som nå pågår. Året 2019 må bli det året der det å redusere klimaavtrykket blir et kollektivt ansvar for bransjen, sier Moræus Hanssen.

Det innebærer ikke bare å kutte ned på utslippene under produksjonen, men også å være med på å bidra til å endre selve energietterspørselen.

- Vi må støtte alle tiltak som reduserer etterspørsel etter fossil energi, altså etterspørselen etter våre egne produkter, sier Moræus Hanssen.

Et av de tiltakene er CO2-avgift. Den vil for eksempel ramme norsk gassproduksjon slik den foregår i dag, men den vil ramme kullkraften enda mer.

- Vi må arbeide for global CO2-avgift og CO2-avgift på forbruk, sier Moræus Hanssen.

Samtidig er det ikke nok å bidra til at gassen utkonkurrerer kull. Det er like viktig å legge tilrette for det som kommer etter at kull er utkonkurrert og utfaset, for da vil søkelyset flyttes over på gassen og dens utslipp.

- Vi som industri må jobbe for forpliktende satsing på karbonfangst og -lagring. Vi må dekarbonisere olje og gass, sier Moræus Hanssen.

Den andre fronten er hydrogen. Den kan produseres fra naturgass, og det kan bli en viktig eksportartikkel for Norge etterhvert.

- I Berlin og Brussel er veldig mange opptatt av hydrogen, og da bør kanskje vi også bli det, sier Moræus Hanssen.

Når det gjelder omdømmet så mener DEA-sjefen at dette er noe bransjen må ta på alvor. Det gjelder spesielt holdningene de unge har til bransjen.

- Vi som industri og det politiske establishement har pådratt oss et ungdomsopprør, sier Moræus Hanssen.

Dette kan ikke avvises, og bransjen kommer ingen vei med å si at de tar feil. Her må det jobbes med ungdommene, ikke mot de.

- Det er de som er fremtidens arbeidstagere og det er de som er fremtidens beslutningstagere, sier Moræus Hanssen.

Mange i olje- og gassbransjen opplever kanskje at mye av dagens samfunnsdebatt går vel mye på hvor fort bransjen kan legges ned. Moræus Hanssen mener likevel at bransjen fortsatt har en solid posisjon i det norske samfunnet, og at olje og gass har en bedre posisjon i Norge enn det hennes tyske kollegaer opplever at de har i Tyskland.

- Våre kollegaer i Tyskland misunner oss vårt utgangspunkt, men vi kan ikke ta vår troverdighet i Norge for gitt, sier Moræus Hanssen.

Hun advarer derfor mot å gå hardt frem selv om bransjen har et skrikende behov for flere funn og dermed flere letearealer.

- Vi må trå varsomt. Vi kan ikke være så offensive at vi skaper politiske problemer, sier Moræus Hanssen.

Les også: