Beskjedent funn i Nordsjøen

Publisert

6-13 millioner fat.

Det er gjort et beskjedent olje- og gassfunn etter leteboring i Nordsjøen. Det norske oljeselskap ASA er partner i Gina Krog Unit i Nordsjøen, og selskapets brønner påtraff gass og olje både i Hugin- og Sleipnerformasjonene. Funnet skyldes boring av letebrønner på East 3-segmentet, og dette prosjektet vil snart ferdigstilles, skriver Oljedirektoratet i en melding.

Gode reservoar-egenskaper

Den totale gasskolonnen i Hugin-formasjonen er estimert til om lag 150 meter, og oljekolonnen estimeres å være av samme størrelse. Dette resulterer i totale hydrokarbonkolonner med høyde på om lag 300 meter. Kolonnene har gode reservoaregenskaper som åpner for lett og effektiv produksjon.

Forventer 6-13 millioner fat

Et omfattende datainnsamlingsprogram er utført i reservoarseksjonene. Foreløpig analyse indikerer at brønnene har påvist mellom 6 og 13 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter. Volumer i Sleipnerformasjonen vil bli ytterligere evaluert av Gina Krog Unit. Ytterligere studier vil bli gjennomført for å evaluere hvorvidt funnet kan bli produsert som en del av en fremtidig områdeløsning. Operatør av funnet er Statoil Petroleum AS med 58,7 prosent eierandel. Total E&P Norge AS er partner med 30 prosent eierandel og PGNiG Upstream International AS er partner med 8 prosent eierandel. Det norske oljeselskap ASA eier forøvrig 3,3 prosent i Gina Krog Unit.

Powered by Labrador CMS