Karl Johnny Hersvik (Adm. Dir. i Det Norske)
Karl Johnny Hersvik (Adm. Dir. i Det Norske)

Det Norske klager på Sverdrup

Publisert

Mener feltet er skjevfordelt.

Det norske oljeselskap klager på Olje- og energidepartementets fordeling av eierandelene på Johan Sverdrup-feltet, det blir klart i selskapets resultatrapport for andre kvartal.

Misfornøyd med departement-beslutning

Departementet med Tord Lien i spissen foretok fordelingen etter at selskapene ikke klarte å bli enige seg imellom. Det norske oljeselskap ble 2. juli tildelt 11,57 prosent, en anseeling lavere andel enn de 11,9 prosent de ble tildelt i det opprinnelige forslaget.

Fram til denne avtalen er på plass vil utbyggingen gå videre under den avtalen selskapene har etablert for planleggingsfasen, uttalte Tord Lien i vedtaksskrivet 2. juli. Det ble åpnet for at vedtaket kunne påklages innen tre uker, og Det Norske velger nå å gå denne veien.

"Det norske oljeselskap ASA har besluttet å klage Olje- og energidepartementets avgjørelse om fordeling av eierandelene på Johan Sverdrup til Kongen i Statsråd, som høyeste organ i den norske forvaltningen", det skriver selskapet i en børsmelding.

Mener Sverdrup-feltet skjevfordeles

Administrerende direktør Karl Johnny Hersvik uttaler i meldingen at han mener det er en skjevfordeling blant selskapene.

For Det norske har det vært et avgjørende prinsipp at eierandelene på Johan Sverdrup må fordeles etter en kombinasjon av både volum og verdier. Vi kan ikke se at dette prinsippet er reflektert i Olje- og energidepartementets vedtak om eierfordelingen.

Marathon Oil øker driftsinntektene

Onsdag publiserte selskapet resultatene for andre kvartal. Driftsresultatet (EBIT) endte på 990 millioner kroner, mot 162 millioner i andre kvartal i fjor. Driftsinntektene var på 2,74 milliarder kroner i andre kvartal 2015, mot 600 millioner samme periode i 2014.

Forskjellene mellom årets og fjorårets resultat skyldes blant annet oppkjøpet av Marathon Oil i 2014, det skriver NTB i en pressemelding.

Det Norske har i løpet av av kvartalet sikret seg rundt én milliard dollar i økt likviditet. «utstede et obligasjonslån på 300 millioner dollar og en ny rullerende kredittfasilitet (RFC) på 550 millioner dollar, samt økt trekkfasilitet på det reservebaserte lånefasiliteten (RBL) med cirka 200 millioner dollar».

Selskapet melder videre at Ivar Aasen-prosjektet går etter planen, med produksjonsstart i fjerde kvartal 2016.

Powered by Labrador CMS