Det norske gasseventyret er 40 år

Publisert

I dag, 8 .september,  er det 40 år siden starten på den norske gasseventyret. I 1977 ble gassrørledningen Norpipe satt i drift, og det var startskuddet for gass fra norsk kontinentalsokkel til europeiske forbrukere.

- I 40 år har Norge spilt en viktig rolle i å sikre energi til Europa, og norsk gass vil også framover være en sentrale energikilde i den europeiske energimiksen. Det hele startet med gass fra Ekofiskfeltet, men forsyningene har økt betydelig i tråd med nye funn og Europas økende etterspørsel etter pålitelig energi. Det har vært en rivende utvikling fra 1977 og Norpipes 440 kilometer til dagens fleksible og effektive rørsystem på hele 8829 kilometer. Norsk gass dekker i dag om lag 25 prosent av EUs gassetterspørsel, sier Frode Leversund, administrerende direktør i Gassco, i en kommentar publisert på Gassco.no.

Gassco er operatør for den norske gassinfrastrukturen på 8800 kilometer, inkludert prosessanlegg i Norge og mottaksterminaler i Tyskland, Belgia, Frankrike og Storbritannia.

Den 440 kilometer lange gassrørledningen Norpipe går fra Ekofisk-feltet til Gasscos mottaksterminal for norsk gass i Emden i Tyskland. Røret har en diameter på 36 tommer. I 1985 ble Norpipe-systemet koblet til Statpipe.

Til sammen 40 prosent av norsk gasseksport går til Tyskland. Disse fordeles over rørledningene Europipe 1, Europipe 2 og Norpipe. Med rundt 45 milliarder standard kubikkmeter gass per år er leveransene stabile og høye.

Totalt er det produsert 2270 milliarder standard kubikkmeter gass på norsk sokkel siden september 1977.