Har gitt verdifull informasjon

Publisert

Geopiloter avsluttet på Aasen-feltet.

Det norske har som operatør for Ivar Aasen-feltet, avsluttet boring av to geopiloter. Operasjonen øker forståelsen av reservoaret og gir verdifull informasjon for plassering av brønner, skriver selskapet i en pressemelding.

Primært mål for brønnene, 16/1-21 S og 16/1-21 A, var å undersøke reservoarbergarter og reservoarkvalitet, i tillegg til utstrekningen av en overliggende gasskappe i den østlige delen av feltet.

16/1-21 S påtraff en total oljekolonne på 54 meter, hvorav 25 meter av god til meget god reservoarkvalitet i Skagerrakformasjonen. Gass ble ikke påtruffet i brønnen. I Heimdalformasjonen påtraff brønnen 27 meter vannfylt sandstein av god til meget god kvalitet.

16/1-21 A påtraff en total oljekolonne på 41 meter og en gasskolonne på 4 meter, hvorav i alt 29 meter av meget god reservoarkvalitet i Sleipner- og Skagerrakformasjonen. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet.

Vi er godt fornøyd med operasjonen, og resultatet. Dette var Maersk Interceptors første brønn, og operasjonen har gått etter planen. Resultatet av brønnene har gitt oss økt forståelse av feltet, og brukes nå videre i arbeidet med å bestemme endelig plassering av produksjons- og injeksjonsbrønner, sier Tor-Ole Jøssund, Subsurface Manager Ivar Aasen.

Boringen på Ivar Aasen gjennomføres med boreriggen Maersk Interceptor, verdens største oppjekkbare rigg. Interceptor ankom Norge i oktober 2014, og pilotbrønnene var første operasjon for riggen. Det norske har kontrakt med riggen i fem år, med opsjon på to år. Ivar Aasen-feltet er planlagt utbygd med i alt 15 brønner, henholdsvis åtte produksjonsbrønner og syv vanninjeksjonsbrønner. Riggen skal nå fortsette boringen på Ivar Aasen-feltet, med avgrensningsbrønn 16/1-22 S i vestre del feltet.

Powered by Labrador CMS