- Det norske folk ser viktigheten av olje og gass for arbeidsplasser, velferden og for å bevare en verdensledende teknologinæring

Publisert

Valget er over, og selv om alle visste at det ville bli et spennende valg er det kanskje flere som har grunn til å være litt overrasket over resultatet. Utenlandske medier som Al Jazeera tror da også at den norske oljebransjen kanskje trekker et lettelsens sukk over at Miljøpartiet de Grønne ikke klarte å komme over sperregrensen.

Interesseorganisasjonen Norsk olje og gass har i en kommentar før valget gått hardt ut mot de grønne og deres økonomiske politikk, samt deres ønske om å trappe ned den norske oljeaktiviteten så raskt som mulig. Nå gleder de seg over et valg som etter deres syn vil gi bransjen gode rammevilkår.

- Det er gledelig at et stort flertall av velgerne støtter opp om en politikk som sikrer stabile rammevilkår og en aktiv olje- og gassnæring for fremtiden, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen til enerWE.

Samtidig gjør det olje- og industrivennlige Arbeiderpartiet et særdeles dårlig valg i år.

Norsk olje og gass påpeker likevel at de mest positive partiene samlet sett har fått bred støtte fra velgerne.

De viser til nettstedet Veivalg2017.no, der Norsk olje og gass sammen med Norsk Industri, Industri Energi og Fellesforbundet stilte fem spørsmål til partiene om hvordan de vil sikre en aktiv olje- og gassnæring.

Partiene fikk også muligheten til å svare på disse spørsmålene, samt komme med utdypninger i en paneldebatt på Fornebu før valget. Den kan du forøvrig høre i enerWE's podcast her.

Slik svarte Miljøpartiet de Grønne (MDG):

VIL DERE SØRGE FOR AT PETROLEUMSINDUSTRIEN FÅR TILGANG TIL NYE LETEAREAL?

Nei. Verden har allerede funnet fem ganger mer olje, kull og gass enn klimaet på jorden tåler. Å fortsette å lete etter mer olje som skaper farlige klimaendringer vil være dypt uansvarlig. Dessuten er verden i endring nå. En rekke store og viktige land endrer sin energiforsyning fra fossil til fornybar energi. Fornybart blir stadig mer konkurransedyktig. Å bruke milliarder av kroner på å subsidiere leting etter en vare som vil bli utkonkurrert om få år, og som ikke kan utvinnes hvis verden skal nå klimamålene, er derfor også risikabel økonomisk politikk.

VIL DERE STØTTE ET PROGRAM FOR TEKNOLOGIOVERFØRING FRA PETROLEUMSINDUSTRIEN?

Ja, men ikke slik at den grønne omstillingen utsettes. Vi mener oljenæringen har enorm kompetanse som må utnyttes når Norge skal skape 150 000 nye grønne arbeidsplasser. MDG vil i stortingsperioden 2017-2021 investere minst 10 mrd. i året i grønn omstilling av oljebransjen og ny grønn verdiskaping i hele Norge. Det vil innebære tilsvarende en million til hver ny grønn arbeidsplass i form av en rekke virkemidler som for eksempel videreutdanning og nye oppstarter.

VIL DERE STØTTE ET LAVUTSLIPPSPROGRAM FOR PETROLEUMSSEKTOREN?

Vi vil stille krav om elektrifisering av nye oljefelt som allerede har fått tillatelse til utbygging og som ikke kan stanses. Samtidig mener vi at elektrifisering ikke bør brukes som unnskyldning for å åpne flere nye felt. Det er viktig å huske at utslippene fra selve utvinningen bare utgjør noen få prosent av utslippene ved bruk av olje. Skal vi redusere globale utslipp tilstrekkelig bør derfor norsk oljevirksomhet fases ut fullstendig.

VIL DERE SØRGE FOR EN HELHETLIG NÆRINGSRETTET UTDANNINGSPLAN SOM GIR INDUSTRIEN TILGANG PÅ KOMPETENT ARBEIDSKRAFT?

MDG vil sørge for en helhetlig næringsrettet utdanningsplan som gir industrien tilgang på kompetent arbeidskraft til å bidra til det grønne skiftet og omstilling fra en oljeøkonomi til bærekraftig verdiskaping i et lavutslippssamfunn.

VIL DERE VÆRE GARANTIST FOR STABILE OG FORUTSIGBARE SKATTEREGLER SOM GIR PETROLEUMSSELSKAPENE TRYGGHET TIL Å INVESTERE I NORSKE ARBEIDSPLASSER?

Nei. Vi mener at staten i dag bærer en altfor stor risiko ved å subsidiere klimafiendtlig oljeutvinning. Derfor vil fjerne oljesubsidier som leterefusjonsordningen, friinntekten og de gunstige avskrivningsreglene. Det vi vil garantere for er imidlertid en stabil og forutsigbar omstillingspolitikk som legger til rette for grønne investeringer. Fordelene oljenæringen har i dag, og som har bidratt til å gjøre norsk oljeindustri verdensledende, må nå flyttes til andre næringer. Hvis staten bidrar med kapital og reduserer risiko for nye næringer kan vi fremme ny grønn verdiskaping som reduserer utslippene og sikrer fremtidig norsk velferd.

Norsk olje og gass er glad for at MDG og de andre partiene som jobber for en raskest mulig nedleggelse av olje- og gassbransjen ikke fikk gehør hos velgerne i årets valg.

- Det er også interessant å se at partier som mener industrien bør bygges ned, blant andre MDG, gjør et svakere valg enn mange forventet på forhånd. Det tror vi handler om at det norske folk ser viktigheten av olje- og gass for arbeidsplasser, velferden og for å bevare en verdensledende teknologinæring, sier Schjøtt-Pedersen til enerWE.

Les også: