Eureka tildelt rammekontrakt med Det norske

Publisert

Opptil seks år med service på Ivar Aasen. 

Pumpeselskapet Eureka Pumps har blitt tildelt en rammeavtale med Det norske som omfatter service på Ivar Aasen og FPSOen Alvheim.

Kontrakten har en varighet på fire år, med opsjoner for to års forlengelse.

I kontraktsperioden skal Eureka assistere både Det norskes offshore - og landorganisasjoner med oppgaver som i følge pressemeldingen inkluderer, men ikke begrenser seg til følgende: Installasjon, igangkjøring og oppstartsassistanse, offshore-tjenester, verksted-tjenester, reservedeler, opplæring, teknisk fagstøtte, integrerte operasjoner og re-engineering.

Powered by Labrador CMS