Skal finansiere AS Norge i tiår

Publisert

Full strid om eierandelene.

En plan for utvikling og drift av Johan Sverdrup er nå på plass. Men partnerne har ikke klart å bli enige om fordelingen av eierandelene på gigantfeltet.

Planen for utvikling og drift, den såkalte PUD-en, ble fredag høytidelig overrakt til olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

Fem partnere har gått sammen om planen: Statoil, Lundin, Petoro, Det norske oljeselskap og Maersk Oil. Statoil er utpekt som hovedansvarlig for feltet. Men avtalen om fordeling av eierandeler er ikke på plass. Det norske oljeselskap nekter å signere.

For Det norske har det hele tiden vært et avgjørende prinsipp at eierandelene i Johan Sverdrup skal fordeles basert på en kombinasjon av volum og verdi, forklarer administrerende direktør Karl Johnny Hersvik.

Når det ikke var mulig å komme til enighet med partnerskapet om dette, kan vi heller ikke signere en avtale, sier han.

Foreløpig fordeling

De øvrige partnerne har bedt Olje- og energidepartementet om å fastsette den endelige fordelingen av forekomstene.

Inntil en endelig fordeling foreligger, har departementet avgjort at Statoils forslag til fordeling skal ligge til grunn: Statoil 40,0 prosent, Lundin 22,1 prosent, Petoro 17,8 prosent, Det norske oljeselskap 11,9 prosent og Maersk Oil 8,1 prosent.

Statoils konsernsjef Eldar Sætre sier han har tillit til at eierfordelingen vil «falle på plass til beste for samfunnet og partnerskapet».

Olje- og energiministeren sier han kan leve med at beslutningen om eierfordelingen nå må tas av departementet. Men han er ikke fornøyd.

Jeg har vært veldig tydelig på dette mener jeg er en beslutning som burde vært tatt der ute og ikke hos oss, sier han.

Overleverte PUD

Partnerne er derimot enige om PUD-en for feltets første fase. Planen ble fredag overlevert til olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

PUD-en har tre deler: en overordnet plan, en plan for utvikling av kraft fra land og en plan for bygging av rørledninger for eksport av gass.

Olje- og energiministeren ga uttrykk for begeistring da dokumentene ble overrakt til ham.

For en dag! For en dag! sa Lien.

Jeg nøler ikke et sekund med å si at dagen i dag er historisk, sa olje- og energiministeren.

Ifølge Lien er utbyggingen av Johan Sverdrup det største industriprosjektet i moderne tid i Norge.

Dette prosjektet skal finansiere velferdsstaten, ikke bare i år og neste år, men i mange tiår framover.

Økonomisk bærebjelke

Sætre mener Johan Sverdrup vil bli en bærebjelke i norsk økonomi. Feltet vil være i drift i mange tiår, påpeker han.

Det vil overleve de aller fleste av oss, eller iallfall noen av oss, for ikke å ta for hardt i. Og mange av dem som skal jobbe der, er ennå ikke født, sa han da PUD-en ble presentert.

Johan Sverdrup er det største oljefunnet som er gjort på norsk sokkel siden 1980-tallet. Hersvik i Det norske kaller feltet et «eksepsjonelt» prosjekt.

Med en balansepris på mindre enn 40 dollar per fat vil det ha god lønnsomhet og sikre en solid kontantstrøm for Det norske i mange tiår fremover, sier han.

Da han ble spurt om balanseprisen fredag, ville Sætre ikke konkretisere nærmere hvor langt under 40 dollar den ligger.

Men det er mer enn en desimal vi snakker om, for å si det sånn, sa Statoil-sjefen.

Powered by Labrador CMS