- Det koster som regel en milliard dollar å starte et clean tech selskap

Publisert

I dag arrangerte miljøorganisasjonen Zero et frokostseminar om finansiering av satsinger på fornybar energi, og hvordan investorer kan tjene penger på det.

Hal Harvey, CEO i Energy Innovation, var en av talerne som presenterte sine tanker om feltet. Han har tidligere bygget sin egen elektriske bil for å kjøre til og fra jobben, og gjennom selskapet har han vært med på å investere i ca 20 clean tech selskaper.

- Det har vært en interessant erfaring. Det er helt annerledes enn det ventureselskapene er vant til, sa Harvey.

Han sammenlignet IT med ET, eller det som kalles Energy Technology, og viste til at det koster mye mer å investere i clean tech enn i informasjonsteknologi.

- Det koster som regel en milliard dollar å starte et clean tech selskap, sier Harvey.

Han legger til at det er penger som må investeres før man vet om selskapet blir en suksess eller ikke.

Mens IT i stor grad kan basere seg på Moore's lov som sier at prosessorkapasiteten dobler seg hvert halvannet år, må energiselskapene forholde seg til en utvikling der ytelsesforbedringene ligger på 1-2 prosent i året.

- Energiselskapenes utvikling er tregere, og kapitalkravene er annerledes, sier Harvey.

Mens programvareselskaper kan oppnå eventyrlige marginer i det øyeblikket inntektene passerer utgiftene fordi marginalkostnaden på neste enhet er tilnærmet null, må selskaper innen energiteknologi forholde seg til mer tradisjonelle marginer.

- Energiteknologi har kanskje 20 prosents marginer fordi de lager fysiske produkter, sier Harvey.

Han mener samtidig at dette er en god tid for de som har mulighet til det og som ønsker å investere i clean tech. Det begrunner han med at markedet er enormt og at endringene skjer nå.

- Det betyr noe for verden hvis du får dette til, sier Harvey.

En annen forskjell han trekker frem er at mens IT-bransjen er preget av beinhard konkurranse mellom veldig mange aktører, så er clean tech et felt der det fortsatt er såpass få aktører at det tvinger frem mer samarbeid enn konkurranse.

- Hvis du vil ha partnere, og det vil du ha, så må samarbeidet gå begge veier, sier Harvey.

Harvey mener Norge har alle forutsetninger for å lykkes med å bli en ledende aktør på verdensbasis innen fornybar energi.

- Norge har alle ingrediensene, men har ikke satt sammen økosystemet. Det har dere gjort innen oljen, men ikke innen fornybar energi, sier Harvey.

Norge har energikildene, høy utdannelse, høyt lønnsnivå og mye relevant erfaring. Men hvis vi skal lykkes, må det satses.

- Det tar en stund og det krever mye penger for å gjøre dette lønnsomt, sier Harvey.

Harvey hiver seg derfor inn i den norske debatten om oljefondet, og hvorvidt det bør begynne å investere i clean tech og fornybar energi gjennom selskaper som ikke er børsnoterte.

- Da Norge gikk bort fra kull sendte det et signal som gikk verden rundt, sier Harvey.

Han legger til at Norge med dette viste vei, og at det var riktig vei å gå.

- Alle kullselskaper i USA bortsett fra ett er konkurs, sier Harvey.

Han tror ikke at det vil gå noe bedre med olje og gass.

- Mesteparten av oljen vil bli strandet. Mer og mer av oljen vil bli strandet som følge av elektrisitet. Det gjelder også mye av gassen. Samtidig er det en eksplosjon av vind og solkraft, sier Harvey.

Med strandet mener han at det på samme måte som med kull vil bli liggende igjen i bakken etterhvert som de fornybare energikildene vokser frem.

- Det er ingen selskaper som tilbyr deg "pure play" i dette feltet. Du kan ikke kjøpe deg inn i et rendyrket børsnotert fornybart selskap, sier Harvey.

Han mener derfor at oljefondet må bryte sine egne regler, og åpne for å investerte i unoterte selskaper.

- Du får ikke investert i fornybart hvis oljefondet kun investerer i børsnoterte selskaper, sier Harvey.