Det kommer til å bli tøffe år for oljeselskapene som skal få tak i folk

Publisert

I dag arrangerte enerWE lunsjmøte med tema strategisk omdømmebygging, HR og rekruttering.

Egil Tjåland, Instituttleder ved Institutt for geovitenskap og petroleum, NTNU deltok med foredrag der han delte NTNU sine erfaringer med hvordan oljeprisen og avisoverskriftene søkermassen til Petroleumsstudiene.

- Søkermassen har gått fra en topp i 2013 med 420 primærsøkere til 28 søkere i 2017, forteller han til enerWE.

Men nå er tallene på vei opp igjen.

- I 2018 så vi en økning på 17 prosent, så nå er vi oppe i 33. Det er vi glade for.

Egil Tjåland tror trenden nå går oppover. I tillegg har de påbegynt et program med 40 PhD-studenter som skal jobbe med digitalisering innen olje og gass.

- Da vil også hver PhD generere utdanning innen masterfagene. Slik generer vi opp mot 200 masterstudenter som har kompetanse innen digitalisering og olje- og gass, både fra petroleumssiden og fra digitale retninger med påfyll av oljefag. 

Han mener dermed at bekymringen for mangel på kandidater om fem år kan minskes.

- Vi tror vi har en del gode folk som kommer ut i 2022-23. 

Egil Tjåland understreker at de er vant med at bransjen enten har full gass eller full stopp.

- Hver gang det kommer en ny krise så passer vi på å bygge opp kapasiteten. På NTNU har vi brukt store ressurser på å bygge opp nye fag, retninger og laboratorier slik at vi er klare når oppturen kommer. 

Han avslutter med å si at han tror det kommer til å bli tøffe år for oljeselskapene med å få tak i folk.

- Men vi jobber så godt vi kan med å utdanne de riktige folkene til bransjen.

Powered by Labrador CMS