- Det kommer inn mellom 70 millioner til 90 millioner måleverdier hver dag

Publisert Sist oppdatert

Denne uken ble Elhub lansert, og kraftbransjen dermed tatt et stort skritt mot en mer effektiv, moderne og fulldigitalisert kraftbransje. enerWE var tilstede hos Statnett da lanseringen ble feiret, og der var stemningen god.

- Godt og vel en million arbeidstimer har gått med hos Statnett og hos vår leverandør, forteller Statnetts konsernsjef Auke Lont til enerWE. I tillegg kommer arbeidstimer hos nettselskaper og kraftleverandører som også har måttet gjøre ting innenfor sine systemer. 

Som vanlig når energibransjen skal markere en stor begivenhet, så var også Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg tilstede for å markere begivenheten. Når enerWE spør ham hvorfor Elhub er så viktig trekker han frem strømkundenes forbrukermakt.

- Elhub er viktig fordi det gir forbrukerne i landet forbrukermakt, forteller Kjell-Børge Freiberg til enerWE.

Elhub er kraftbransjens felles datahub der alle dataene fra de forskjellige strømmålerne i hele landet samles inn i et felles system som så kan hentes ut av de forskjellige aktørene i bransjen.

Totalt er det nå 379 markedsaktører som er tilknyttet Elhub. Av det er 155 nettselskaper som er ansvarlig for at alle dataene fra strømmålerne sendes inn, og 198 strømselskaper som lever av å selge strømmen. Gjennom Elhub kan de utveksle data med hverandre gjennom systemet. I tillegg er det 26 andre tredjepartsaktører som har knyttet seg opp for å levere nye tjenester.

- Vi får altså like forhold for alle som er involvert i og som bruker data, forteller Anne Brith Leifseth, konstituert direktør for NVE til enerWE.

Elhub skal gjøre det lettere for kundene, nettselskapene og kraftleverandørene å rapportere forbruk og avdekke problemer i strømnettet.

I sin tale trakk Freiberg frem at strømmålerne allerede har avverget flere husbranner ved at jordfeil har blitt varslet og utbedret. Når det gjelder tiden fremover nå som Elhub er på plass, mener statsråden at det vil gi uante muligheter.

- Jeg tror ikke vi skjønner hvilke muligheter dette vil gi oss i fremtiden. Vi ser allerede i dag at det kommer nye løsninger både for å spare strøm og bruke strømmen på andre måter.  Med data samlet på en plass så gir det muligheter for en teknologiutvikling som vil skyte fart fra i dag og fremover. Det vil igjen komme forbrukerne tilgode. 

Anne Brith Leifseth i NVE mener vi vil få en rivende utvikling.

- Her er det et stort marked for å finne smarte løsninger. Bare tenk deg en panelovn som kan lese prissignaler og som kan slå seg på og av avhengig av hvordan prisnivået er. Det finnes så mange nyttige måter å håndtere sitt eget forbruk på, så jeg tror det vil komme mye fremover nå.

Forsvarsbygg vil ikke ta i bruk nye strømmålerne fordi de frykter gradert informasjon kan komme på avveie. Vi spør hva Kjell-Børge Freiberg tenker rundt dette.

- Fra myndighetenes side er vi opptatt av at dette er data som skal håndteres på den måten denne type data skal håndteres på. Jeg mener at sikkerheten er god. Den er ivaretatt. Så får de ulike aktørene gjøre sine vurderinger til akkurat dette spørsmålet. 

Elhub er i følge Anne Brith Leifseth en lenge etterlengtet modernisering av kraftbransjen.

- At også kraftbransjen blir digitalisering og at vi får en enklere håndtering av data er absolutt på sin plass, sier hun. Vi kan være enige om at kraftbransjen har hengt litt etter, men nå er den tid forbi. Nå har også kraftbransjen blitt moderne. 

Auke Lont i Statnett forteller at det var skremmende å lede et så stort IKT-prosjekt som Elhub har vært.

- Ja, også fordi Statnett i utgangspunktet ikke har noe sluttbrukerkompetanse. Vi er et selskap som forholder seg til et begrenset antall nettselskaper og produsenter, og ikke til massemarkedene. Dette er et prosjekt som går inn massemarkedet, der alle norske forbrukere har fått en smartmåler utplassert i hjemmet. Det måtte da lages en kommunikasjonsløsning mellom denne måleren og et felles system. Det er et stort og komplisert IKT-prosjekt, og skal man være forsiktig med.

Konsernsjefen forteller videre at han er svært fornøyd med at de har klart å løfte frem Elhub.

- Det er et svært prosjekt som har foregått i mange år. Det betyr mye for organisasjonen at vi har levert. 

Han innrømmer at han var skeptisk da de fikk oppdraget, siden dette ikke var core business for Statnett.

- Men med den utviklingen vi nå ser hvor forbrukere blir mer opptatt av kraft og leverandører og ulike løsninger så må vi som Statnett også begynne å nærme oss den delen av kraftsystemet. Da har dette prosjektet hjulpet oss godt med å komme oss nærmere sluttforbrukeren. Jeg tror at dersom vi virkelig skal få fart på omstillingen og økt produksjon av ny fornybar, og videre elektrifisering av samfunnet så har vi bruk for fleksibilitet i vårt system. Sluttforbrukerne representerer fleksibilitet gjennom at de har disse målerne og kan bruke informasjon til å justere forbruket avhengig av hvordan prisene vil være.

Han forventer at Elhub blir viktig både for sentralnettet og ikke bare på distribusjonsnettet. Da tenker han blant annet på muligheten for økt fleksibilitet i å justere strømforbruket.

- Det forventer jeg. Men vi vil være avhengig av at det finnes aktører som gjør den jobben med å samle fleksibiliteten. Vi vil ikke ha et en-til-en forhold til deg og meg ute i hjemmene våre, men det vil jo kunne utvikles aktører som samler opp fleksibilitet og tilby dette til Statnett for å balansere systemet.

Tor Bjarne Heiberg er daglig leder i Elhub. I dag puster han lettet ut.

- Ja, det er veldig gøy å se at vi nå er i havn, og at systemet fungerer som planlagt, forteller han til enerWE. 

Han forteller om et krevende prosjekt, fordi det var veldig mange oppgaver som skulle løses. Det var ikke bare det å få funksjonalitet til å virke, men det var også ny teknologi som skulle anvendes.

- Ikke minst det med ytelse. Det å kverne alle disse dataene så fort som vi hadde krav om. Det har vært et tidkrevende arbeid med mye testing og tuning av systemet. 

Elhub-lederen løfter også frem samarbeidet med andre selskaper som for eksempel tilbyr energieffektiviseringsløsninger knyttet opp mot elbiler. Her trekker han frem Tibber som en spennende ny aktør i markedet.

- De knytter data fra Elhub inn mot sin løsning som igjen er knyttet til lading av Teslaer, slik at lading optimaliseres opp mot prisen i markedet. Jeg tror det kommer mange slike type tjenester fremover. 

Han forteller at Elhub kommer til å tilrettelege tilgang for alle som har lovlig tilgang til data.

- Denne tilgangen er styrt av hvilke tillatelse brukeren gir til de ulike selskapene. 

Elhub består av mer enn 3,2 millioner målepunkter.

- Det kommer inn mellom 70 millioner til 90 millioner måleverdier hver dag. Dette er obligatorisk for alle som deltar i kraftmarkedet. Alle nettselskaper og alle kraftleverandører er nødt til å forholde seg til Elhub og de reglene som gjelder for utveksling av informasjon i markedet.

Kraftbransjen har gått glipp av mye ved ikke å ha implementert et felles system tidligere.

- Kraftbransjen har brukt opp til en måned på å få klar data for fakturering. Nå kan dette være klart allerede dagen etterpå. En annen bit er at kraftbransjen har brukt mye tid på manuell håndtering av kunder. Det har blitt rapportert at 20-25 %  av informasjonen knyttet til en kunde ofte var feil. Da måtte en ringe opp kunder for å få riktig data. Nå er datakvaliteten nesten 100 % og det gjør at datamaskiner kan overta jobbene. Den tredje tingen er digitalisering ved å tilby et direkte brukergrensesnitt istedenfor at de måtte ringe til strømleverandøren sin eller elverket. Effektivisering er et stikkord.

Les mer:

Powered by Labrador CMS