- Det hjelper ikke at enkeltland struper tilbudet av olje

Publisert

Nikolai Astrup er utviklingsminister. Som så mange andre politiske topper var han også tilstede på Zerokonferansen i forrige uke.

Alle snakker om FNs klimamål, men i FNs bærekraftsmål er det også fokus på at verden trenger mer energi.

- Idag er det en milliard mennesker som ikke har tilgang til strøm i hverdagen, sier Astrup til enerWE.

Dette er kanskje primærargumentet til olje- og gassbransjen når de argumenterer for at det fortsatt må satses på å finne og utvinne mer fra norsk sokkel. Utviklingsministeren er helt enig i at verden trenger mer energi, men han mener veksten må komme fra fornybare energikilder.

- Skal vi utvikle moderne økonomier i verden så er vi helt avhengig av energi, og mer energi, men den energien må være grønn, sier Astrup.

Bærekraftsmålene er krevende

- Jeg tror det er mulig å nå målene. Det som er vanskelig er at vi skal nå de innen 2030. Det er bare 12 år unna, sier Astrup til enerWE.

Når det gjelder spørsmålet om norsk olje- og gassnæring er Astrup opptatt av at Norge faktisk leder an i omstillingen bort fra fossile energikilder.

- Norge er et av de landene som bidrar aller mest til omstillingen bort fra fossil energi, sier Astrup.

Han peker på at vi gjennom for eksempel vår tilnærming til elbiler bidrar til at etterspørselen etter fossile energikilder etterhvert går ned. Samtidig er han klar på at Norge ikke må strupe vår olje- og gassproduksjon.

- Det hjelper ikke at enkeltland struper tilbudet av olje, sier Astrup.

Han mener at det er bedre at vi bidrar til en omstilling der fornybare energikilder blir mer og mer konkurransedyktige slik at de fossile energikildene etterhvert utkonkurreres.

- Det aller viktigste på kort sikt er at vi utkonkurrerer kull, sier Astrup.