FNs klimasjef kritiserer ikke norsk oljevirksomhet

Publisert

Men alle må jobbe mot omstilling og grønt skifte.

Privat sektor og finanssektoren må få klar beskjed fra klimatoppmøtet i Paris om at grønn omstilling skal gjennomføres, sier FNs klimasjef Christiana Figueres til NTB. 

– I Paris må vi få et kraftig signal om at regjeringene virkelig har besluttet seg for den omstillingen som er nødvendig, sier Figueres under et besøk i Oslo onsdag.

Det er seks og en halv uke til klimatoppmøtet i Paris, og mange viktige brikker er fortsatt ikke på plass. Blant annet har over 40 land fortsatt ikke meldt inn sine klimamål, og det gjenstår å bli enige om et viktig avtaleutkast.

Verdens land nøler

Men Figueres, som har vært FNs klimasjef siden mai 2010, framstår som svært rolig. Hun har da også i lang tid signalisert at hun er stadig mer optimistisk når det gjelder å få til en avtale i Paris.

På spørsmål om hva som er hennes hovedbekymring, svarer hun at landene ikke klart nok skal gi verden beskjed om at vi står foran et skifte.

– Horisonten og signalene må være langsiktige nok og dype nok. Regjeringene må vise at de går fullt og helt inn for den nødvendige omstillingen. Det er viktig at den private sektoren og finanssektoren får kraftfulle signaler om dette, understreker Figueres.

 • Les også: Menneskeskapt CO2 kan ikke være hovedårsak til klimaendringene
 • Mest opptatt av måloppnåelse i fremtiden

  Hun vil ikke kommentere Norges fortsatte satsing på petroleumssektoren eller kritikken mot Norges manglende forslag til klimakutt hjemme. Norge har, som EU, lovet å kutte utslippene med minst 40 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990, men under framleggingen av statsbudsjettet nylig ble regjeringen kraftig kritisert for mangelfulle kutt på hjemmebane.

  – Jeg kommenterer ikke spørsmål som angår nasjonal politikk. Det viktige for meg er å høre at land forplikter seg til utslippsreduksjon innen et bestemt tidsrom. Og det er resultatet som er viktig, mener Figueres.

  Klimasøksmål unødvendig i fremtiden

  Figueres vil heller ikke kommentere at den amerikanske klimaforskeren James E. Hansen denne uka uttalte at han er villig til å stille som ekspertvitne i et framtidig klimasøksmål mot den norske stat for å få stoppet norsk oljeboring i Arktis.

  – Det er Hansens sak. Men det er ikke det eneste søksmålet mot regjeringer rundt om i verden. Jeg tror at slike aksjoner etter hvert ikke lenger bli nødvendige, sier Figueres, og peker blant annet på investeringene og forskningen i ny teknologi, som også stadig blir billigere.

  • Les også: Klimaforsker vil stille Norge for retten
  • Hun er dessuten overbevist om at verdens regjeringer på sikt – og i tide – vil leve opp til forpliktelsene sine.

   Langsiktig forpliktelse i offentlig og privat sektor

   Flere elementer må være på plass for å få en god klimaavtale i Paris, ifølge Figueres. Hun trekker fram følgende punkter:

   • Enighet om hvilke metoder man skal ha for kontroll og etterprøving av landenes klimamål over tid.
   • Forpliktelsen må være langsiktige og signalene kraftfulle slik at privat sektor og økonomiske aktører har tro på et virkelig skifte.
   • – Det er fortsatt en vei å gå. Vi har fortsatt viktige samtaler foran oss. Men det er ikke snakk om nye samtaler, de har pågått lenge og er blitt modnet. Vi er på rett vei. Vi vil lykkes i Paris, slår klimasjefen fast.

Powered by Labrador CMS